Saamgestel deur Ds. Christo Swanepoel

Een van die beroemde slagspreuke van die Reformasie was “Christus alleen”.  Hierdie waarheid kom baie duidelik na vore in Jesus se eie woorde: “Ek is die weg, die waarheid en die lewe.” Hierdie drie woorde is veelseggend wanneer dit saam in dieselfde sin gebruik word. Deur die eeue is hierdie woorde deur vele mense gebruik, om die gewig daarvan na vore te bring. Hier volg ’n paar voorbeelde van aanhalings deur die eeue.

BEGIN VAN AANHALINGS:

Die waarheid wat mense vrymaak, is dikwels die waarheid wat mense nie graag wil hoor nie – Herbert Agar.

Bybelse waarhede is nie waar omdat hulle in die Bybel staan nie; hulle staan in die Bybel omdat hulle waar is – Anoniem.

Daar is geen wysheid, behalwe in waarheid nie. Die waarheid duur vir altyd – Martin Luther.

Omdat die lewe ’n gawe van God is, het die lewe sin. ’n  Mens hoef nie sin aan die lewe te probeer gee nie. Jy moet dit net ontdek – Ferdinand Deist.

Here, help my om vandag nie van U weg te dwaal nie; U wat die Weg is.  Help my om vandag nie ’n leuen voor U aangesig te leef nie; U wat dié Waarheid is. Help my om vandag nêrens anders rus en vrede te soek nie, behalwe in U; U wat die Lewe is – Desiderius Erasmus.

Die enigste volmaakte onfeilbare voorbereiding vir genade is die ewige verkiesing en die uitverkiesing van God – Martin Luther.

Vir die Christen is sondevergifnis baie meer as die kwytskelding van straf. Dis die herstel van ’n verhouding – Johan Smit.

Al die mense van wie ons in die Bybel lees, was doodgewone mense. Dit was hulle verhouding met God wat hulle buitengewoon gemaak het – Henry T Blackaby.

Verlossing is God se manier om regte mense van ons te maak  – Augustinus.

Is dit nie die wonderlikste nuus om te hoor dat ons verlossing buite onsself lê nie? – Martin Luther.

Vertrou op Jesus en jy is verlos. Vertrou op jouself en jy is verlore  – Charles H Spurgeon.

Die teenoorgestelde van vreugde is nie hartseer nie, maar ongeloof – Leslie Wheatherhead.

As die waarheid in jou pad staan, is jy waarskynlik op die verkeerde pad – Hennie Kleinschmidt.

Christus is die sleutel wat die goue deure van die tempel van Goddelike waarheid oopsluit  –A.W. Pink.

Byna al die wysheid wat ons besit, alle ware en gesonde wysheid, bestaan uit twee dele: Kennis van God en kennis van onsself  – Johannes Calvyn.

Waar ook al die Woord van God suiwer verkondig word, dáár bestaan die kerk van Christus, al is dit ’n gemeenskap vol foute – Johannes Calvyn.

’n Mens se siening van wie en hoe God is, bepaal wat die kwaliteit van elke uur van jou lewe sal wees – G Campbell Morgan.

“Wat is waarheid?” het Pilatus gevra, maar nie die moed gehad om vir ’n antwoord te wag nie –  Francis Bacon.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top