Die heel eerste Gereformeerde Vroueblad (tydskrif van Die Gereformeerde Kerke in SA) verskyn in Junie 1946 met as redaksie Mev. JA du Plessis en Mev. J. Du Plooy en mevroue F Rumpf, NH van der Walt en PJS de Klerk as die redaksiekommissie. Die blad word genoem “Orgaan van die Bond van Gereformeerde Sustersverenigings” (die Sustersverenigings het al sedert 1932 bestaan). Die blad bestaan al vir 70 jaar. Verskeie redakteurs het in hierdie tyd gedien: Dollie du Plooy (1946 – 1973); Annaline de Bruyn (1973 – 1993); Ansie du Plessis (1993 – 1999); Mariana Venter (1999 – 2003); Marina van Loggerenberg (2003 – 2009);

Cobie Steyn (2009 tot nou).

In die heel eerste, vergeelde kopie van hierdie tydskrif stel die redaksie dit duidelik dat hulle daar is om by te dra tot die geestelike verryking van die gelowige vrou – en dit bly steeds ons blad se hoofdoel.

Dit is ons gebed dat Die Gereformeerde Vroueblad sal bydra tot geloofsverryking vir elke vrou wat die tydskrif lees.