Nooi mense uit na die allerbelangrikste rus

Deur Prof. Flip Buys

Wat beteken dit as Jesus sê: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig”? (Matt. 11:28-30).

In ʼn juk trek twee diere saam. As jy saam met ʼn os of ʼn perd in ʼn juk sou trek moet jy uithaal en wys anders trap hierdie dier op jou.

Die swaarste juk om in te trek is wanneer jou lewe gedryf word deur ʼn eis om jouself te bewys. Die samelewing word deur hierdie wet oorheers: As jy nie prestasies behaal nie is jy nie welkom nie.

Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het die wet so vertolk. Jesus sê hulle het swaar en ondraaglike laste saamgebind en dit op die mense se skouers gesit, maar kon self nie daaraan voldoen nie (Matt. 23:2-4).

Die gedagte dat ’n mens iewers, êrens guns moet verdien is eie aan alle nie-Christelike godsdienste en kruip terug in “Christelike” groepe en kerke wat die ware evangelie nie verstaan nie.

Dit maak jou ontsaglik moeg as jy aan die eis van eie prestasie om aanvaar te kan word, moet voldoen.

Die evangelie is dat Jesus ons uitnooi na Hom toe om by Hom ware rus te vind, sonder dat ons dit verdien het.

Augustinus het dit so in sy belydenis verwoord: “Here U het ons vir Uself gemaak en ons harte is rusteloos totdat ons by U rus gevind het.”

Jesus se juk is sag en sy las is lig omdat Hy ons gratis en verniet toegang tot God gee. Hy nooi ons uit: “Saam met My in die juk dra Ek die las”.

Ons leef in ʼn wêreld waarin mense – soos Augustinus voor sy bekering – probeer sekuriteit vind in plesier, of werk of geleerdheid of ambisie of ʼn sug na erkenning of troos na ʼn smartlike verlies.

Daar is soveel pyn waarvoor die wêreld geen oplossing kan bied nie.

Om die evangelie uit te dra is om mense te vertel van die rus wat net Jesus en Hy alleen kan gee.

Hy gee die diepste rus en vrede vir ʼn skuldige gewete omdat Hy skuld wegneem so ver as die Ooste van die Weste af is, Hy werp dit in die diepsee en Hy dink nie meer daaraan nie.

Sy juk is sag want Hy self gee krag om dit te dra.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top