Intekenaars

Intekenaars: Wat bied Die Gereformeerde Vroueblad jou?

Welkom by ons intekenaarsblad.  Hier kan jy nou vir 1 jaar , 6 maande of eenmalig inteken op Die Gereformeerde Vroueblad.   Lees ons blad in hoë kwaliteit bladuitleg aanlyn, of laai dit af in ‘n PDF-formaat (lae resolusie) indien jy dit op jou tyd wil deurlees en wil herlees.   

Betaling geskied veilig aanlyn deur PayFast en jy kry onmiddellike toegang tot jou lidmaatskap sodra jy betaal het. 

Showing all 3 results

top