Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus)

Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat die verlede tyd aandui: “Dit ís volbring, dit ís afgehandel!”, is ’n werkwoordvorm wat tegelyk ook dié betekenis het: Hierdie afgehandelde saak is steeds effektief, behou steeds sy krag. Dit is ‘n feit in die verlede, maar die krag daarvan leef voort, die effek daarvan bly bestaan.  ’n Mens kan sê Jesus se oorwinningskreet bly effektief en kragtig eggo deur die eeue.

Die polsende oorwinningskreet

Jesus se oorwinningskreet “Tetelestai!” weergalm as Hy die pad van lyding beëindig; dit weergalm as Hy die pad van Wetsvervulling beëindig – daarom word dié oorwinningskreet ook jou oorwinningskreet in die lewe, want daardie oorwinningskreet se krag pols ook nog in híérdie oomblik.

Verlede tyd, afgeronde feit, maar sy betekenis bly effektief – steeds van krag tot in vandag. As Jesus hierdie luide roep roep, dan gaan lewe en bloed stol in die dood, maar Hy roep dit juis so, in hierdie vorm uit, om daarmee te sê: “My kerk! My kinders! Die krag, die betekenis van hierdie roep, hierdie weg wat volbring is – dit stol nooit! Dit sal nooit stol tot in der ewigheid nie. Dit ís volbring, afgehandel, maar jy mag leef uit die betekenis daarvan.”

So dawer hierdie kruiswoord nóg in die geskiedenis, in alle tyd en wêreld. Die lyde én die gehoorsaamheid van Jesus Christus, die Worstelende om jou ontwil – dit hét betekenis tot in hierdie oomblik.

Daarom sien ons die helder Lig van God se volbragte liefde uit die sesde venster wat hier oopgegaan het op Golgota. Deur hierdie venster skyn die strale van God se ewige Raad en van sy sondaarsliefde.

Hoor die eggo van sy oorwinningskreet vándag…

Die Lig dring deur en die oorwinningskreet dawer luid: “Dit is volbring!”

Wat ook al u worsteling dalk mag wees… dit is volbring!

Hoe onseker die tye ook al mag wees, hoe onseker ons ook al voel in die stand van wêreldsake vandag… dit is volbring!

Wat ook al jou persoonlike bekommernis en angs is… dit is volbring!

Christus se oorwinningskreet as Hy ’n punt plaas agter twee paaie, is ook jóú oorwinningskreet wat jou dra deur die lewe. Hierdie oorwinningskreet dra jou tot in die Vaderhuis.

Dit is volbring!

Dit gee sekerheid in onsekerheid, moed in moedeloosheid, krag in swakheid, want kyk: Christus se kruis staan helder en duidelik bo sy kerk:

Effektief.

Lewend.

Jou banier van oorwinning: in Hom meer as oorwinnaar en vir ewig vry!

Die Tetelestai-eggo se kragtig durende uitwerking

Die sesde kruiswoord “Dit is volbring!” se kragtige durende uitwerking en bevryding word mooi saamgevat in die woorde van Skrifberyming 4-2: 8:

“Het eers sy offerbloed gevloei,

dan sal vir Hom ʼn nakroos bloei,

en eeu-omvattend bring sy hand

Gods werk voorspoediglik tot stand.

Hy sal, vir al sy sielsverdriet,

sy werk aanskou en vol geniet,

en deur sy suiwer kennislig

regverdig maak en vryheid stig.”

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top