Christus is die kern van Kersfees

Dr. Trudie antwoord

Dit is weer Kersfeestyd – nog altyd my geliefkoosde tyd van die jaar. My ouers is albei oorlede, en gevolglik is dit vir my baie belangrik dat ons die tradisie van Kersfees as familiefees moet voortsit, anders gaan ons mekaar nooit te siene kry nie. Ons is ʼn groot familie. Ons is vyf kinders, almal getroud en almal het kinders. Ek en my man woon in ʼn baie groot huis, ideaal vir onthaal. Boonop is ek die mees praktiese suster van die familie. Gevolglik het ek dit nou al vir jare op my geneem om ALMAL Kersfees saam te kry vir ʼn heerlike familiegeleentheid. Almal aanvaar en verwag dit nou so.

Hierdie jaar was egter vir my ʼn baie moeilike jaar omdat ek as gevolg van moeilike en stresvolle werksomstandighede net oorleef het. Nou stry ek voortdurend daarteen om nie in geweldige negatiwiteit te verval nie. Ek was in my lewe nog nooit so moeg en lusteloos nie. Ek is huilerig, het baie van my motivering verloor en sou al die vakansiedae wat nou voorlê net wou omslaap.

Ek begin normaalweg weke voor die tyd met al die reëlings, die Kersboom ter wille van die kinders, wanneer ons geskenke gaan uitdeel, waar elkeen moet slaap, wat ons gaan eet – ons eet gewoonlik GROOT  – en of ons eers kerk toe gaan en nog meer. Ons kuier altyd heerlik, lag baie lekker en neem afskeid – tot volgende keer.

Nou lê “volgende keer” weer voor.  Maar my lus vir alles is glad nie meer daar nie. Miskien het ek tog effens onvergenoegd gevoel na die vorige Kersfees. Ek verstaan dit nie. Dis dan Kersfees. Tog kan ek nie aan die gang kom met al die beplanning nie. Wat kan ek doen om weer my energie terug te kry?

 

Ek dink dit is baie dierbaar van jou om te sorg dat jou familie elke jaar bymekaarkom. Dat jy al die reëlings op jou neem, is egter ʼn baie groot taak. Jy sê dat jy al weke voor die tyd begin met al die beplanning, maar dit is duidelik uit jou brief dat jy ʼn baie veeleisende werk het. Die dat jy so geweldig moeg is. Die buitengewone moegheid, negatiwiteit, ongemotiveerdheid en lusteloosheid wat jy deesdae ervaar, kan daarop dui dat jy op die oomblik chronies ʼn baie hoë stresvlak het. Dit opsigself kan jou beroof van jou lewenslus en energie.

Tog is dit glad nie uitgesluit dat jou moedeloosheid en hoë stresvlak weens die geweldige werksdruk wat jy ervaar, kan lei tot depressie of uitbranding nie – albei siektes wat ook die rede kan wees waarom die reëlings vir Kersfees skielik iets is waarteen jy totaal opsien. Hoë stresvlakke kan ook  alle fisiese probleme veroorsaak soos byvoorbeeld diabetes en hartsiektes, om maar net enkeles te noem. Daarom sal jy vir ʼn deeglike mediese ondersoek moet gaan.

Verder sê jy dat jy na die vorige Kersfees onvergenoegd gevoel het. Ek kan my net indink dat, na al jou beplanning en organisering, Kersfees net weereens skielik iets van die verlede vir jou was. Maar dink ʼn bietjie mooi na: wat jy hier vir my beskryf het, is eerder ʼn kosbare familiefees as ʼn Kersfees-bymekaarkoms.  Familiefeeste kom en gaan, maar gedurende Kersfees vier ons God se grootste ingrype in die wêreldgeskiedenis. Dit is nie net ʼn siklus van Desember tot Desember nie… ʼn gebeurtenis wat homself elke jaar herhaal nie. Eintlik moet ons hele lewe oor Jesus se menswording en verlossingsdade draai.

Waak ook daarteen om in die strik te val om met die wêreld mee te doen tydens die Kersfeesvieringe.  Vir die wêreld het Kersfees ʼn uitspattige blink fees geword, vol wêreldse gebruike en boonop ʼn geweldige materiële inspuiting vir die ekonomie. Duur geskenke, uitspattige versierings, Kersbome en oordadige kos en drank vir die “GROOT” fees het mos eintlik die “resep” vir Kersfees geword.

Daarteenoor is Kersfees vir ons as gelowiges ʼn Christusfees. Ons dink aan die menswording van ons Verlosser. Ons mag nooit uit die oog verloor dat Jesus se menswording volgens Fil. 2:7-9 en Judas 1:24-25 eintlik ʼn geweldige vernedering vir Hom was nie: Hy, self God van ewigheid af, het mens geword om in ons plek ten diepste, tot die dood toe verneder te word ten einde ons te verlos van ons wêreldse vervallenheid, eiegeregtige sondigheid en gebrokenheid. Volgens Joh. 1:1-3 was Hy in die begin al God en by God en die een deur wie alles geskape is. Sy menswording is dus nie net bloot sy verjaarsdag nie, maar die aanbreek van God se groot verlossingsplan. Ons moet dus eintlik verby die krip kyk en raaksien hoe Hy na sy lyding aan die kruis die dood oorwin het en nou aan die regterhand van God sit, waar Hy steeds vir ons intree. As jy dan in die eerste plek fokus op jou dankbaarheid oor Christus se verlossingsdade in plaas van die blote familiefees, sal jy mos nooit na Kersfees “onvergenoegd” kan voel nie.

Jy sal dus baie mooi moet dink wanneer jy die volgende Kersfees beplan – ook daaroor bid. Maak eerder hierdie Kersfees ʼn punt daarvan om as familie mooi te besin oor julle Kersfeesviering. Moet julle as gelowiges nie dalk julle familiebyeenkoms skei van elke gesin se Kersfeesviering nie? Elke gesin gaan tog op ʼn manier nog uitbrei wat die groot familiebymekaarkoms nog net meer ingewikkeld gaan maak.

Verder moet jy jou situasie erken. Met die simptome wat jy genoem het en die stres waaronder jy lewe, moet jy dalk daarteen waak om so ʼn groot byeenkoms soos ʼn familiefees te beplan. Ek is seker dat, as jy jou situasie aan almal gaan verduidelik, daar tog broers of susters sal wees wat meer as bereid sal wees om jou te help met die beplanning.  Tien teen een sal hulle baie meer betrokke voel by die geleentheid as elkeen ʼn inset kan lewer by die beplanning.

Wat jou gemoedstoestand betref:

  • Begin elke dag deur stil te word voor God. Begin byvoorbeeld met ʼn deeglike bestudering van 1 Johannes. Memoriseer elke dag ʼn vers wat jou bemoedig. As jy gedurende die dag negatief raak oor jou situasie, moet jy net ʼn paar minute neem om weer oor die teksvers na te dink.
  • Vertel vir ʼn vertroueling van jou moegheid en negatiwiteit, of skryf dit in ʼn joernaal. Hoe meer jy dit in woorde omsit, hoe meer sal jy jou emosies sistematies kan objektiveer en na jou langtermyngeheue toe verplaas. Dan sal jy meer insig daaroor verkry sodat jy die dinge wat vir jou te veel raak, negatief en lusteloos maak en waarmee jy die hele tyd worstel, agter jou kan plaas.
  • Omdat jy die een is wat jou kant altyd ten volle bring, moet jy leer om “nee” te kan sê vir dié dinge wat nie noodsaaklik is nie, veral by die werk.
  • Kry balans in jou lewe: oefen gereeld, eet gesond, maak seker dat jy genoeg “jou-tyd” het en beoefen ʼn stokperdjie wat baie terapeutiese waarde het en jou aandag kan aftrek van jou situasie by jou werk.
  • Bid voortdurend vir die vrede wat jy net by God kan vind (lees Fil.4:6-7).

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top