Christus – deur die Vader gestuur

“God is Liefde!” juig ons harte,

en bedink wat liefde doen:

Dat Hy ons sy Seun gestuur het

om ons sonde te versoen” (Lied 334:1).

Liewe Medegelowiges,

En so het ons aan die einde van nóg ʼn jaar gekom. ’n Jaar wat sy opdraandes gehad en sy afdraandes, sy hartseer en sy vreugdes. En nou nader ons Kerstyd: dié tyd wanneer ons weer terugdink aan die baie bekende woorde van Johannes 3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het…

Bestudeer ʼn mens dan die evangelie van Johannes, hoor ʼn mens herhaaldelik hoedat Jesus sê dat Hy deur die Vader na die wêreld gestuur is. Desember is juis ʼn wonderlike geleentheid om deur hierdie kosbare evangelie te lees en self uit te vind hoeveel keer Jesus dit sê – soek ook sommer na die ander “Ek-is”-uitsprake van Jesus, sommige van hierdie uitsprake het deel uitgemaak van ons jaartemas van 2017.

Die feit dat God sy Seun aarde toe gestuur het om ons van ons sondes te kom verlos, bevestig dat Hy ʼn getroue God is wat nooit sy beloftes verbreek nie, want so vroeg as Gen. 3:15 word die Verlosser alreeds belowe. Hierdie belofte van ʼn Messias wat sou kom weerklink dwarsdeur die Ou Testament en uiteindelik gaan hierdie belofte in vervulling wanneer God sy enigste Seun aarde toe stuur. In hierdie sending van die Vader sien ons sy groot, onmeetbare liefde: “Híérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê” (1 Joh. 4:9).

Maar by die stuur van God se Seun om ons te kom verlos, bly dit nie.  Wanneer Jesus weggaan, belowe Hy dat die Vader die ander Trooster sal stuur, die ander Voorspraak: die Heilige Gees. En met die toerusting en gawes wat ons as gelowiges begenadig word deur die Gees, word ons ook nou gestuurdes – mense wat elke dag moet verkondig met ons lewens, maar wat ook met die Woord van God in die hand moet gaan om sy blye evangelie aan die wêreld uit te basuin.

Mag ons hierdie Kerstyd die boodskap met vreugde uitjubel: God het sy Seun uit liefde gestuur na ʼn sonde-stukkende wêreld om te kom red wat verlore was.

Geseënde Kersfees en ʼn mooi Nuwejaar vir elkeen.

Cobie Steyn

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top