Saamgestel deur Ds. Christo Swanepoel

Die woord rus kom reeds baie vroeg in die Bybel voor. In Genesis word hierdie begrip dan ook aan God gekoppel. Die sewende dag is God se rusdag. Die res van die bestaan van die skepping speel dus in God se sewende dag af. God gee ook die gawe van rus aan die mens sodat die mens daarin iets van sy Skepper kan vertoon. Hierdie rus is dikwels deur die mens skeefgetrek en misbruik daarom stuur God sy Seun om weer die ware rus te kom verkondig en te bring. In ’n onvolmaakte wêreld kan die gelowige dus hierdie ware rus in God vind. Die rus wat ons by Jesus geleer het gee ons hoop in ’n stukkende wêreld. Ons het die versekering dat daar ’n ewige rus op ons wag: ’n Rus vry van siekte, hartseer en pyn.

BEGIN VAN AANHALINGS:

God het ons vir Homself gemaak en ons hart bly onrustig totdat dit rus vind Hom –Augustinus van Hippo.

As jy snags nie kan slaap nie, hou op om skape te tel en lê jou neer in die arms van die Herder – Billy Graham.

Omdat God die Skepper en Onderhouer van alles is, kan ons maar soms ophou werk en rus. Dis nie ons wat die wêreld laat draai nie. Dit is Hy – Eric Abbot.

Die werk wat in die paradys aan die mens opgedra is, is nie ons hoogste doel nie. Ons uiteindelike doelwit is die ewige rus by God, soos gesuggereer word deur die sabbatsrus van die sewende dag – Claus Westermann.

Rus pas by werk soos ooglede by die oë pas – Rabindranath Tagore.

Dit is nie noodwendig hulle wat die vinnigste hardloop wat die marathon wen nie. Daar is veel meer aan die lewe as spoed  – Orin L. Grain.

Die vermoë om in jou vrye tyd intelligent te ontspan is een van die kenmerke van ’n beskaafde mens. Dit lyk vir my of min van ons reeds dié vlak van beskawing bereik het – John Ruskin.

Mens moet rus. Terwyl ek rustig my glas Wittenberg-bier sit en drink, lόόp God se koninkryk – Martin Luther.

Moet jouself nooit ooreis nie. Dit is ’n set van die duiwel om ons aan te hits om meer te doen as wat ons kan, sodat ons uiteindelik niks meer kan doen nie – Vincent de Paul.

Kies ’n  werk wat jy geniet en jy sal nooit in jou lewe ’n dag se werk hoef te doen nie –Confucius.

Stilte is soos slaap. Dit verfris die wysheid  – Anoniem.

Kom tot rus. Kom tot stilte. Dáár woon die klein, diep vreugdes wat die mens in sy drukte en lawaai verloor het – Phil Bosmans.

As iemand sê hy het nie tyd nie, is dit nie ’n stelling van ’n feit nie, maar ’n verklaring van prioriteit  – Anoniem.

Dit is tyd om te rus wanneer jy meen dat jy nie daarvoor tyd het nie  – Sydney Harris.

Gebed is ’n tyd van rus in Hom wat die tyd gemaak het en Hom dus nie daardeur laat aanjaag nie — Thomas á Kempis.

Here, ek bring my tyd na U toe. Maak asseblief, uit die brak en smaaklose water van my gejaagde lewe, geurige vol en ryk wyn – soos daardie dag in Kana  – sodat ek ander se dors daarmee kan les – Michel Quoist.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top