Vertrou en gehoorsaam om te getuig in alle omstandighede

Deur Prof. Flip Buys

Jesus stuur ons nie met valse hoop op ʼn pad van maanskyn en rose nie. Sy waarskuwing was: “Onthou wat Ek vir julle gesê het: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg (Joh. 15:20).

En: “Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe” (Matt. 10:16).

Wees gereed daarvoor dat jy – ook in 2018 – sy smaad sal dra wanneer jy met jou woorde en dade mense na Jesus en sy huis toe uitnooi en hulle liefdevol waarsku wanneer hulle verkeerde paaie loop.

Daar is onrusbarende tekens dat  weerstand teen Jesus Christus en die suiwer boodskap van die evangelie toeneem, nie net in skole en in politiek in Suid-Afrika nie, maar oral in die wêreld gebeur die dinge waarvan Heb. 11:36-37 vertel, dat gelowiges “bespotting en lyfstraf verduur”, selfs boeie en gevangenskap…  hulle is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle… het gebrek ly,  is verdruk en mishandel.

Hoe sal jy dit regkry om vol te hou om Jesus se gestuurde in die wêreld te wees ten spyte van vervolging?

Wanneer Jesus ons stuur sê hy eers twee maal: “Vrede vir julle!” Dis die bekende Joodse groet šâlōm ‘ālêḵem. In die woord shalom, is gelowige Jode herinner aan al die beloftes van die volkome vrede van ’n totaal nuwe herstelde skepping wat God gaan bring. Shalom het beteken die totale, algehele en volkome welstand wat gelowiges se deel sal wees in ’n algehele nuwe skepping.

Sy opstanding, uit die dood, was God se kosmiese kwitansie, dat sy nuwe toekoms aangebreek het. Die vrede wat Jesus aankondig wil sê: God se wonderlike toekoms het reeds begin. Dit sal voltooi word met die wederkoms, wanneer die dood finaal oorwin sal word. Dan sal daar geen siekte en pyn en dood en honger en hartseer meer wees nie, omdat Hy dan al die trane uit ons oë gaan wegvee.

Die Heilige Gees is ’n waarborg en ’n eerste paaiement of deposito van die toekomstige herstel van die heelal. Daarom sê Jesus direk nadat Hy aan ons die opdrag gee om as sy gestuurdes die wêreld in te gaan: “Ontvang die Heilige Gees”.

Rodney Stark ʼn wêreldbekende kerkhistorikus en sosioloog het ʼn aantal jare gelede ʼn boek gepubliseer met die titel: The Rise of Christianity. Daarin het hy met feite aangetoon hoe die toekomsverwagting van Christene een van die vernaamste faktore was wat gemaak het dat hulle ten spyte van vervolging, lyding en swaarkry volgehou het om hulle naaste vir Christus te wen.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top