Reformasie 500. Elke gelowige ʼn priester

Deur Prof. Flip Buys

Een van die belangrike hoekstene van die Christelike geloof wat die Reformatore herontdek het, is die priesterskap van alle gelowiges.

Die feit dat Jesus Christus deur sy Gees in elke gelowige woon maak van ons almal priesters. Ons het nie ʼn priester of pous of bieghokkie nodig om ons by God uit te bring nie.

Martin Luther en die Reformatore het juis hulle verwerping van die Rooms priesterdiens hierop gegrond. Hulle het gesê: “Ons het geen priesters meer nodig nie, want Christus woon deur sy Gees in ons almal en elkeen afsonderlik. Die feit dat Christus in ons woon beteken dat Hy ons sy hande en voete en sy stem en sy bewoë hart maak om in sy naam na mekaar en ander uit te reik.

Daarom bely ons in die Heidelbergse Kategismus vraag en antwoord 55 dat die gemeenskap van die heiliges inhou: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.

Elke gelowige het die plig om ʼn getuie van Christus te wees (Hand. 1:8).

Dit het ook so gebeur in die vroegste Christelike kerk. Ons lees van gewone gelowiges, wat sover as hulle gegaan het, die evangelie verkondig het (Hand. 8:4). En let wel, hulle was nie ampsdraers nie, want hulle het in Jerusalem agtergebly (Hand. 8:1).

Verskeie skrywers wys daarop dat “domineeskerke”  ʼn afwyking is van dit wat die reformasie ons geleer het. Wanneer die dominee beskou word as “Mr know it all, do it all, and mr. omnicompetent” is ons terug by ʼn Roomse kerkbegrip (Ogden, G. 1990. The New Reformation. Returning the ministry to the People of God. Grand Rapids: Zondervan).

Jare gelede het ds. A Veldkamp in sy verklaring van Sondag 12 van die Heidelbergse Kategismus geskryf dat te veel gereformeerdes aan die kerk dink as ʼn bus wat op pad is hemel toe. Die dominee is die bestuurder en ʼn ouderling is dalk die kondukteur, maar lidmate is slegs passasiers wat net ʼn kaartjie betaal, dan kan hulle net sit en gerus maar insluimer, die dominee sal die toeter blaas as die bus sy bestemming in die hemel bereik.

Die Reformasie het beklemtoon dat met elkeen wat in Jesus Christus glo “is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei” (Joh. 7:38).

Kom ons word werklik Reformatoriese kerke, waar elke gelowige vuur en vlam is om sy naaste vir Christus te wen.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top