Deur Ds. Abel Steyn

Die pad van die lewe, of die pad van die dood? Die ganse mensdom is op pad. Sommige op die pad van die lewe en ander op die pad van die dood. Vir die gelowige is daar geen ander manier om by die Vaderhuis uit te kom nie, behalwe as jy op die pad van die lewe is – en hierdie pad is ons Here Jesus Christus self.

Jesus sê in Johannes 14: 6: “Ek is die weg, en die waarheid en die lewe.” Met hierdie woorde openbaar Hy op nog ’n unieke manier wie Hy is en dat daar geen ander manier is om ’n kind van die Vader te wees nie. Ons kan sê dat daar in hierdie lewe twee paaie is, naamlik die pad wat na die lewe lei en die pad wat na die dood toe lei. Dan word met lewe en dood meer bedoel as om bloot liggaamlik te lewe, of liggaamlik te sterf. Vir die Christen is daar egter net een pad en dit is die pad wat na die lewe lei.

Christus ons enigste weg na die Vader

As Jesus sê dat Hy die weg is dan beteken dit daar is geen ander manier om by die hemelse Vader en die Vaderhuis uit te kom as net deur Hom nie. Daar is geen ander pad, of manier om kind van God te word nie – net deur Jesus Christus word jy aangeneem as kind van jou hemelse Vader. Hierdie Ek is-uitspraak –  een van die sewe in hierdie evangelie – wys vir ons op die wese van Christus, met ander woorde wie Hy is en dat dit jou as kind van die Vader in ’n persoonlike verhouding met Hom plaas. Hy, wat die weg is, kom na jou toe en maak die pad na die Vaderhuis vir jou oop. Daar is nie ’n ander pad nie – geen kortpaaie nie!

Wanneer ons dan aan die Hervorming (Reformasie dink) leer ons dat ons nie op grond van ons werke (ons dade) gered word nie, maar slegs uit genade en net deur Jesus Christus, ons enigste Saligmaker.  Daarom lê Martin Luther die klem so sterk nét op Christus. Hy is die enigste pad en die enigste manier om by die Vader uit te kom.

Christus: die waarheid

So is Jesus Christus ook die waarheid. In Jesus, wat die weg is, lê die waarheid opgesluit: Hyself kom na die wêreld om die lig van die waarheid in hierdie donker wêreld te laat skyn. Teenoor die waarheid staan die leuen.

En hoe weet ’n mens wat die waarheid is? Net deur God se waarheid te leer ken soos wat dit aan ons geopenbaar word in die Woord van God – Jesus is immers die Woord wat mens geword het.  Hy is die lig wat die skaduwees van die sondeval wat sy koms voorafgegaan het, verdryf. In God se lig sien ons die lig: “U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons” (Ps. 36:10).

En hierdie waarheid maak ons vry en deur hierdie waarheid weet ons onteenseglik dat ons slegs deur Jesus Christus vrygemaak word van die mag van die duisternis en die sonde. In Hom is jy werklik vry en dit is die waarheid.

Christus ons lewe

Hierdie waarheid, Christus,  wat ook die weg is,  lei na die lewe en nou is dit die lewe in sy volheid. Om in Christus te glo is deel van ’n lewende verhouding met God Drie-enig.

Dié waarheid kan jy slegs jou eie maak, as jy waarlik in Jesus Christus glo. So vra die Heidelbergse Kategismus Sondag 7, V&A 20 of alle mense deur Christus salig word soos hulle deur Adam verlore gegaan het. Die antwoord kom onomwonde: “Nee, maar slegs die wat deur ’n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem”.

Jesus se oorwinning oor die sonde en die dood maak my ’n begenadigde mens wat in Christus oorwin oor die dood en die sonde. En hierdie oorwinning beteken vir my die lewe. Daarom staan daar in die Heidelbergse Kategismus Sondag7, V&A 21 “…dat God… ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het”.  Die lewe van ‘n gelowige gaan daaroor om saam met Christus – ja, in Christus wat die weg is – op pad te wees, want in Hom en deur Hom het ek reeds deel aan die ewige lewe.

Hierdie drie woorde, die weg, die waarheid en die lewe, wat nog iets vir ons sê van wie Christus is,  raak ons verlede, ons hede en ons toekoms. Dit sê vir my Wie die oorsprong van my lewe is, verder sê dit vir my Wie die waarheid is waaraan ek nou moet vashou en verder sê dit vir my waarheen ek op pad is.

Ek is in Christus onherroeplik en doelgerig op die pad van die lewe geplaas. Daarom kan ek in Hom voluit lewe.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top