Deur Ds. Edmund de Beer

Het jy al iemand ná sy begrafnis weer lewend gesien?

Aangesien daar tans geen mens op aarde leef wat reeds gesterf het nie, word Jesus se opstanding tans wêreldwyd bevraagteken…

Getuienis van Jesus se opstanding

Daar is oorweldigende getuienis dat Jesus wérklik uit die dood uit opgestaan het. Paulus vertel byvoorbeeld (1 Kor. 15:5-8) dat Jesus na sy opstanding aan onder andere Sefas (Petrus) en die ander dissipels verskyn het. Hy het by geleentheid ook aan “meer as vyf honderd broers tegelyk” verskyn. Toe Paulus sy eerste brief aan die Korintiërs geskryf het, het die meeste van die vyfhonderd mense wat Jesus ná sy opstanding gesien het, nog geleef. As iemand Paulus se woord in twyfel getrek het, kon hulle die waarheid van Jesus se opstanding by enige van daardie ooggetuies bevestig.

Lukas (1:1-4) het voordat hy sy evangelie geskryf het baie navorsing gedoen om die waarheid oor Jesus se lewe en werk vas te stel. In sy navorsing het hy vasgestel dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het (Luk. 24:1-12). Matteus, Markus en Johannes bevestig hierdie waarheid in hul onderskeie evangelies. Die gelowiges in die vroeë kerke het geglo Jesus het opgestaan op grond van ooggetuienis (onder andere die apostels) wat ons Here na sy dood gesien.

Die vroeë kerkvaders het dit ook bevestig. Meer as 5 000 Griekse manuskripte van gedeeltes van die Nuwe Testament bevestig die waarheid van Jesus en sy evangelie. Vergelyk dit byvoorbeeld met die vyf kopieë van die Griekse geskiedskrywer Herodotus (5de eeu v.C.) wat ons tans het. Niemand betwyfel Herodotus se geskiedenisbeskrywings nie – al is dit afskrifte wat eers 1 300 jaar na sy lewe gemaak is. Hoeveel te meer kan ons die waarheid dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en wat deur soveel getuienisse en geskrifte bevestig is, as waar aanvaar.

Geloof is nodig

Alhoewel die getuienis dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, oorweldigend is, kan baie mense dit nie aanvaar nie. Dit is so anders as ons ondervinding met die dood. Dit is natuurlik geen vreemde reaksie nie. Die Ateners het al vir Paulus uitgelag toe hy vir hulle van Jesus se opstanding uit die dood vertel het (Hand. 17:32).

Christene wat dit goed bedoel, maak soms die fout om mense wat nie Jesus se opstanding aanvaar nie, te probeer bewys dat Hy wel die dood oorwin het. Ons kan egter nie Jesus se dood met slim argumente bewys nie.

Hoe is dit dan moontlik dat daar wel mense is wat sy opstanding aanvaar?

’n Mens kan Jesus se opstanding alleen vir die waarheid aanvaar wanneer jy glo. Om te glo, is immers om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie (Heb. 11:1). Om oortuig te wees dat Jesus uit die dood opgestaan het, is een van die dinge wat ons nie kan sien nie.

Waarom glo sommige mense en ander nie?

’n Mens kan nie geloof aanleer nie, jy kan dit nie koop of verwerf nie. Jy kan nie met slim redenasies mense tot geloof debatteer nie. ’n Mens kan net glo wanneer die Heilige Gees jou tot geloof bring. Geloof is iets wat God se Gees op ’n onsigbare manier in mens werk. God maak ons geestelik blinde oë deur sy Gees oop sodat ons glo. Dit is die rede waarom ons weet dat God die Here Jesus uit die dood opgewek het (2 Kor. 4:13, 14).

Maak Jesus se opstanding saak?

Daar is mense wat hulself Christene noem, maar wat nie aanvaar dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Maak dit werklik saak of Hy uit die dood uit opgestaan het?

Natuurlik maak dit saak! Paulus het dit reeds duidelik gemaak dat as Jesus nie opgewek is nie, was sy prediking sonder inhoud en was die gelowiges se geloof ook sonder inhoud. Dit beteken dat Hy sy lewe verniet daaraan gewy het om die evangelie te verkondig. Meer nog, as Jesus nie regtig uit die dood uit opgestaan het nie, was hy – Paulus – besig om leuens te vertel (1 Kor. 15:14, 15).

As Jesus nie opgewek is nie, beteken dit dat ons nie bevry is van die mag van die duiwel en van sonde nie. Die dood is immers die duiwel se groot wapen (1 Kor. 15:17, 25, 54). As Jesus nie uit die dood opgewek is nie, is die ewige dood ons voorland.

Ons weet egter Jesus het uit die dood opgestaan het en daarmee die mag van die dood oorwin. Sy opstanding is die bewys dat al ons sondeskuld inderdaad betaal is en dat ons liggame eendag ook sal opstaan.

Ons kan saam juig:

“Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal” (1 Kor. 15:54).

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Share your comments

  1. Amper ongelooflik en tog waar. Ons sien in elk geval hier deur ‘n spiëel en ‘n raaisel. Maar geloof is mos juis dit wat jy nie kan sien nie maar weet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top