Deur Dr. Amanda du Plessis

“Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Mark. 10:45).

“Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom…” (Johannes 18:37).

Daar was ʼn houtkruis…

Bennie Mostert skryf: “In die middel van tyd en ewigheid staan daar ’n houtkruis op die heuwel. Om hierdie houtkruis sentreer die geskiedenis van die ganse mensdom. Die houtkruis waaraan Jesus die Gekruisigde gehang het, het die hele verloop van die geskiedenis van die mensdom verander. Hierdie stuk hout, bevlek met bloed, het die fokuspunt van die geskiedenis geword. Die wêreld sal deur God geoordeel word op grond van wat hulle gemaak het met die kruis en die Een wat daaraan gehang het.”

Ons Verlosser aan ʼn houtkruis vasgeslaan

Jesus. Groot bo almal. Heiland. Verlosser. Immanuel. Ons gelowiges vier weer Paasfees en ons dink weer opnuut terug aan die rede waarom Jesus na die wêreld gekom het. In ons kerke sentreer die preektemas oor die losprys wat vir ons betaal is. Tydens huisgodsdiens lees families weer die gedeeltes oor die kruisiging in die Evangelies saam. En in al hierdie boodskappe of gesprekke wat plaasvind, is dit glashelder dat Jesus gewéét het hoekom Hy aarde toe kom. By Hom was daar geen twyfel van sy aardse lewensdoel nie. Jesus het vir ons ’n losprys betaal om vir ons die verlossing van die sonde en die ewige dood te bring. Deur Jesus se kruisdood het ons die vergewing van sonde gekry en is ons verhouding met God herstel en het ons die ewige lewe in Hom.

Ons kan die gebeure rondom die kruisiging romantiseer en skilderagtige woordsketse daaroor maak, maar uiteindelik kan ons nooit van die konfronterende waarheid van die kruisgebeure ontsnap nie! “Hiervoor is Ek gebore…” en hiervoor het Jesus in uiterste brutaliteit gesterf. Jesus Christus, die Seun van God het Homself gegee “…sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16). Dit het Hy gedoen uit liefde, omdat Hy Liefde is. Hy het dit gedoen ter wille van die waarheid, omdat Hy Waarheid is. Hy het dit gedoen uit genade, omdat Hy Genade is. Jesus, die Seun het Homself gegee en daarom durf ons nie ongeraak van die gebeure wegdraai nie!

Ewige uitkoms deur Christus se kruisdood

In die geheel gesien was Jesus se kruisdood die klimaks waartoe sy aardse lewe gedryf is, maar in die opbou daartoe het Hy dikwels uitsprake gemaak oor hoekom Hy aarde toe gekom het. Kom ons kyk na ’n paar van die uitsprake:

* Jesus het die eis van die wet kom vervul: Matt. 5:17;

* Jesus het nie gekom om tydelike vrede te bring nie, maar ewige vrede: Matt. 10:34-35;

* Jesus het gekom om vir ons die ewige lewe in oorvloed te gee: Joh. 10:10; Matt. 9:13, Luk. 19:10;

* Jesus het gekom om vir ons ewige rus en vrede te gee: Matt. 11:28-30;

* Jesus het gekom om die mag van die Bose en sy houvas op die mensdom te verbreek: 1 Joh. 3:8, Kol. 2:15, Heb. 2:14-15;

* Jesus het gekom om die goeie nuus te bring: Luk. 4:18-19, 4:43;

* Jesus het gekom om die vuur op die aarde aan te steek: Luk. 12:49, 1 Kor. 3:13. Met die vuur verwys Jesus na God se reiniging en oordeelswerk.

Christus se oorgawe vra van ons oorgawe

Die Seun het Homself gegee met ’n bepaalde doel, ’n duidelik visie en ’n duidelike plan, maar die prys was hoog en duur. Die losprys was sy eie sterwe aan die kruis en Jesus het dit vooraf geweet. Dit is hoe lief Hy vir ons is – Hy het Homself gegee. Paulus skryf in Rom. 5:17b: “Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik…”. Watter wonderlike bevestiging is hierdie nie. Uiteindelik het Jesus ook ons gelowiges se skeppingsdoel kom herstel. Deur die genade van God en die kruisdood van Jesus kan ons weer as sy verteenwoordigers ons skeppingsdoel om te heers op aarde, uitleef. Dit plaas op ons die verantwoordelikheid om met die skepping en ander skepsels om te gaan, soos Hy sou. Ons is sy verteenwoordigers.

Die kruis vra elkeen van ons opnuut wat ons met Jesus se “Hiervoor is Ek gebore” woorde maak. Jesus was anders, is steeds anders en sal altyd anders as alle mense wees. Jesus. Groot bo almal. Heiland. Verlosser. Immanuel.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Share your comments

  1. Alles wat hier gesê word is so waar en so ‘n groot genade.
    Ons moet net nie by die kruis vashaak nie. Die Seun het ook nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top