Deur Ds. Willem Kotze (GK Rooihuiskraal)

Uit die geskiedenis van die volk Israel (Ou Testament), leer ons dat die hoëpriester een maal elke jaar, op die Groot Versoendag, die Allerheiligste deel van die tempel moes ingaan om met ’n offer aan God vir vergifnis van sondes vir homself, sy medepriesters en die volk te pleit. Heb. 9:4 leer ons wat alles hier in die Allerheiligste gestaan het: ’n Goue wierookaltaar, en die verbondsark – en in die ark die twee plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe – die goue kruik met manna, en die kierie van Aäron wat gebot het.

Waarom dan spesifiek hierdie drie voorwerpe?

Van die wet lees ons hoe God aan Moses verduidelik: “…in die ark moet jy die getuienis van die verbond sit” (Eks. 25:16). Dit is die getuienis van sy wet waarin Hy bevestig het: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte gered het. Ek sal jou God wees, jy moet My volk wees. Van die kruik met manna lees ons in Eks. 16:32 waar Moses deur die Here beveel word om ’n volle twee liter manna vir die nageslag te bewaar sodat hulle die kos kan sien waarmee Hy sy volk in die woestyn versorg het. Ook dit was in die ark as herinnering. Van die kierie van Aäron lees ons in Num. 17 as die Here self Aäron aanwys om as leier saam met Moses op te tree, deur tussen 12 kieries, een vir elke stam met die naam van hulle leier daarop, die kierie uit die stam van Levi met Aäron se naam daarop, te laat bot met bloeisels en selfs vrugte daaraan. Ook dié is in die ark bewaar.

As Heb. 9:4 ons inlei in die Allerheiligste, en daar die ark met hierdie drie voorwerpe daarin uitwys, dan wil dit ons leer dat die hoëpriester baie bewus moes wees dat hy nou hier in die teenwoordigheid van die Drie-enige God, die ware God, God van Israel, verkeer. As God die Vader deur die getuienis van sy verbond met die mens, as God die Seun, Jesus Christus, die brood wat aan hongeriges redding bring, en as God die Heilige Gees, wat in dooie sondaarharte nuwe lewe gee en elke kind van God kom oortuig van God se heilige teenwoordigheid

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Cobie Steyn
Cobie Steyn
Ek bly op Lydenburg, is getroud met Abel Steyn, wat predikant is van die Gereformeerde Kerk Lydenburg. Ons het 3 kinders (1 dogter en 2 seuns) wat almal al groot en uit die huis uit is. Ek het onder redakteurs Ansie du Plessis en Mariana Venter begin artikels skryf. Sedert Mei 2009 is ek redakteur van die blad. Dit is vir my ʼn voorreg om die blad so saam te stel dat die inhoud sal bydra tot geestelike verryking en geloofsgroei vir vrouens. Opgeleide onderwyseres in Afrikaans en Engels (min skoolgehou); 9 liefdesverhale by Lapa gepubliseer. Beroep tans: Voltydse PA vir blinde predikant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top