Die Skuilplek deur Corrie Ten Boom

Resensent: Annamie Odendaal

Hoe jy sal reageer as dit skielik régtig swaar gaan met jou?  Dis een van die sekerste maniere waarop die Here jou geloof kan toets  én versterk  – deur sy genade natuurlik!

Corrie ten Boom se lewensverhaal is een van die mees inspirerende boeke wat ek die afgelope paar jaar gelees het.  Elke greintjie van die wonderlike verlossingsboodskap in ‘n gewone gelowige se lewe word lewendig. En dít is waar die inspirasie lê! Alle aspekte van die Goeie Nuus maak ’n mens opgewonde, maar jy beleef dit eers as Goddelike wysheid en liefde wanneer jy al hierdie dinge in ’n rêrige mens se lewe sien werklikheid word. Ek kan nie anders as om op te merk dat die woord “getuienis” (wat soms so ligtelik gebruik word dat party Gereformeerdes dit nie eers wil hoor nie!) in hierdie verhaal weer sy oorspronklike, kragtige betekenis wys nie. En getuienis behoort glad nie so selde gebruik te word nie – ook nie in ons lewens nie.

Al het haar verhaal nooit die ontstellende wending geneem van die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog nie, sou haar vertellings oor haar kinderdae, oor elke familielid wat sy so liefgehad het en hoe hulle die Here liefgehad en gedien het, al klaar vir ons elkeen ‘n inspirasie gewees het. Boonop lees die boek soos ‘n goeie storie. Knap geskryf en knap vertaal.

Corrie het nooit die geleentheid gehad om verder te gaan studeer nie, hoewel dit duidelik is dat sy die verstandelike vermoë gehad het. Sy het ‘n groot liefdesteleurstelling gehad en as oujongnooi haar lewe geslyt as horlosiemaker, soos en saam met haar pa. Is daar ‘n sweem van bitterheid of verwyt ? Niks! Ek glo nie die gedagte het ooit vir lank by haar opgekom nie! Daarvoor was sy te dankbaar oor die positiewe in die verloop van haar lewe – al lê die oorsake vir haar teleurstellings juis daarin.

As jy wonder wat ek bedoel, moet jy die boek gaan lees!

Nietemin: die Here het seker gemaak dat sy solied voorbereid was op alles wat Hy nog in haar lewe wou laat gebeur. Na die anneksasie van Nederland deur Nazi Duitsland, het die vervolging van die Jode daar ook  gelei tot ‘n konstante stroom Joodse vlugtelinge wat by die horlosiewinkel om hulp kom aanklop het – eers bloot omdat die hele gemeenskap in Haarlem geweet het hierdie gesin is die soort mense wat hulpbehoewendes help. So het hulle immers nog altyd gelewe: Al was hulle self arm, het Corrie se ma altyd kos en bemoediging gebring waar sy geweet het dit nodig was. Haar pa was die persoon by wie almal vir wyse raad en insig kom aanklop het, en die res van die uitgebreide gesin net so. Corrie self het onder andere jare lank vir verstandelik  minder bedeeldes kerk en katkisasie gehou.

Die ondergrondse weerstandsbeweging in Nederland het gou van hulle bedrywighede te hore gekom en  Corrie-hulle geleer en gehelp om deel te word van ‘n hoogs effektiewe en bedrywige geheime netwerk wat duisende mense se lewens gered het. Die arme gesin moes leer jok en  die Nazi’s  bedrieg, iets wat  hulle met moeite en elk op sy eie manier gedoen het – of dikwels nie gedoen het nie. Fassinerende verhale spruit hieruit voort, waarin die Here se liefdevolle en wonderbaarlike teenwoordigheid altyd duidelik word.

Uiteindelik word hulle verraai en in hegtenis geneem. Oor die volgende aantal jaar sterf  haar gesinslede een vir een van ontbering  – eers in die tronke in Nederland en later in die werkerskampe en gasoonde in Duitsland. Onbeskryflike wreedheid en swaarkry word hul lot – al die dinge waarvoor ons almal so bang is. En steeds beleef Corrie, en vir baie lank ook haar suster, hoedat die Here hul bemoedig en bekragtig om sy getuies te wees. Hulle word gestroop van alles – maar wonder bo wonder bly hulle bid en praat en Bybel lees en  bestudeer saam met die ontwortelde en verskrikte mense wat hulle lot deel. Al word hulle later selfs gereeld gestroop van hul klere en waardigheid, slaag hulle daarin om ten minste een kosbare Bybel by hulle te hou. As hulle meer Bybels het,  word dit stuk-stuk, Bybelboek vir Bybelboek, uitgedeel aan wie dit ook al nodig het. Hoe donkerder alles om hulle word, hoe duideliker skyn die krag van liefde en geloof.

Net ’n waarskuwing:  Moenie die boek begin lees as jy nie genoeg tyd het nie, want dis nie die soort leesstof waarin jy ‘n uurtjie lank lees en dit dan eenkant sit vir verder lees wanneer daar weer kans kom nie! Ek het soos ’n  uitgewaste lap by die werk gelyk omdat ek die boek snags nie kon neersit nie. Maar ek kla nie! Ek wil net sê jy gaan groot vreugde en verwondering misloop as jy hierdie boek nie lees nie.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top