Die Heilige Gees in my lewe

vrou wat dink

Deur Jo van Rooyen

In ʼn vreemde land neem toergidse jou om wonderbaarlike dinge te sien. As jy nie self ʼn bietjie navorsing doen nie, kan daardie einste gidse jou omgord en neem na waar jy nie wou gewees het nie! Met ʼn goeie padkaart en navorsing voor die reis, is jy in beheer, kan jy gaan presies waar jy wil en sien wat jy spesifiek wil sien.

Die lewe is ook soos ʼn padkaart vol vreemde paaie en draaie. Voortdurend moet jy besluite neem: Links, regs of reguit aan? Die lewe bestaan uit keuses – vandat jy “jou verstand gekry het” tot jy die dag “jou kop neerlê”. ʼn Kleutertjie moet kies: “Pienk roomys Mamma!” “Watter klere dra ek partytjie toe,” moet die tiener besluit. “Huis of ouetehuis” vra Oupa vir Ouma; “Wildtuin of see?” vra pa vir ma. Dit is alledaagse, elke-dag-se keuses. Maar ons kom ook voor groot keuses te staan, soos die tiener wat moet kies: Drank of koeldrank, dwelms of nie? Dit is by hierdie soms moeilike kruispaaie wat ʼn padkaart of gids, wat duidelik spesifiseer “waarheen nou” darem ʼn wonderlike hulpmiddel sou wees. Belangrike keuses verander jou lewe en moet versigtig gemaak word.

Sonder hulpmiddels, jou padkaart, gaan jy verdwaal. God het sy skepping voltooi en die regte pad aangedui: “Van daardie boom mag julle nie eet nie”. Die mens het gekies, verkeerd gekies. Hierdie verkeerde keuse, ongehoorsaamheid, het sonde gebring en skeiding tussen God en sy skepsels. God se genade en vergifnis is groot, bo ’n mens se verstand groot. In die begin het God self met sy volgelinge gepraat deur uitgekose leiers en profete: Moses, Josua, Dawid, Jesaja, Jeremia… Maar in sy groot genade het Hy toe sy Seun gestuur om, na die skeuring wat die sonde gebring het, die groot versoening, tussen Hom en sy skepsels te bring. Die Woord wat mens geword het, het self met die mense hier op aarde kom praat: “Net ʼn kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na Hom wat my gestuur het”.

Christus gaan terug na sy Vader toe, maar stuur die ander Trooster, die Heilige Gees, om ons te rig en te lei en te vertroos. Die werking van die Heilige Gees in jou lewe is jou padkaart. Hy is daar, altyd daar, leer om dit raak te sien en te gebruik in alle besluite wat geneem word, groot en klein. Om in en deur die Heilige Gees te lewe beteken dat ek in ʼn oop huis moet leef, sonder kompartemente of kamers. Ek is vervul, volgemaak met die Heilige Gees en daarom moet ek biddend leer om te luister na sy stem; moet ek sy leiding aanvaar, deur die werking van die Gees hoor wat God se wil is en Hom volg op die pad van ware lewe.

Stap jou lewenspad in God se lig, aanvaar die leiding van die Gees en dank Hom vir sy genade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *