Die gelowige vrou en haar tieners

 Deur Jaai du Plessis

In Bybelverwysings word die “jeug” beskryf as sterk, die woord van God bly in hulle, in staat om die Bose te oorwin (1 Joh.2:14), asook toegewyd (1 Kon.18:12). Meestal kom kinders sonder probleme deur hulle tienerjare. Dit is egter ook waar dat hulle onervare is (1 Kron.22:5), ʼn gebrek aan kennis en oordeel het (Gen. 37:2-11), sondig en dwaas kan optree (Ps. 25:7) en daarom ouerlike leiding nodig het.

Hulle onsekere soeke na antwoorde op “Wie is ek?”, “Waar pas ek in?”, “Hoe kom ek met ander oor die weg?” en “Wat glo ek?” word gekompliseer deur angs, verwarring en opgewondenheid wat biologiese liggaamsveranderinge tydens die tienerjare teweegbring. Seksuele bewustheid en drange word meer intens, en seks en dwelms ‘n wesenlike gevaar wat vererger word deur groepsdruk. Geen wonder nie dat ons spesifieke waarskuwings in die Bybel hieroor kry: “Vermy begeertes wat ‘n jongmens in gevaar bring…” (2 Tim. 2:22),  “…en vermy wat die liggaam kan kwaad doen” (Pred. 11:9-10). Die liggaam is ‘n tempel van God: waak teen sonde (seks) wat binne die liggaam plaasvind (1 Kor. 6:18-19), en eintlik dwelmmisbruik ook insluit.

As Christenouers aanvaar ons dat God ons kinders sal beskerm as ons gereeld vir hulle bid. Dit is waar, maar ons mag dit nie as ‘n verskoning gebruik om netelige kwessies te ignoreer nie want dit is óók waar dat God soms ons gebede verhoor en hulle beskerm dánksy ons morele onderrig oor buitehuwelikse geslagsgemeenskap en tydige waarskuwings oor dwelmmisbruik.

Die liefdevolle voorbeeld van ouers is een van die effektiefste voorkomende invloede in ‘n tiener se lewe. Die gesin moet ‘n veilige hawe bied in tye van stres, sekerheid wanneer die wêreld om hulle baie verwarrend is 1 (p.199).  Namate hulle ouer word moet die ouer-kind verhouding oorgaan in ʼn ondersteunende vriendskapsverhouding.

Jesus se laaste woorde voor sy hemelvaart was ʼn opdrag: Maak dissipels (Matt. 28:19-20). Begin tuis! Geen mens kan van ‘n ander ‘n Christen maak nie, maar ons geloof beïnvloed diegene om ons. Ons kan aan ander die geleentheid bied om te reageer deur ons woorde, dade en liefde, en hulle sodoende na die lewende Christus lei (Die Bybel in Praktyk, p.1523).

1: Gary R. Collins. Die A tot Z van Berading. Struik Christelike Boeke 2005

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top