Die gelowige vrou en haar tieners

 Deur Jaai du Plessis

In Bybelverwysings word die “jeug” beskryf as sterk, die woord van God bly in hulle, in staat om die Bose te oorwin (1 Joh.2:14), asook toegewyd (1 Kon.18:12). Meestal kom kinders sonder probleme deur hulle tienerjare. Dit is egter ook waar dat hulle onervare is (1 Kron.22:5), ʼn gebrek aan kennis en oordeel het (Gen. 37:2-11), sondig en dwaas kan optree (Ps. 25:7) en daarom ouerlike leiding nodig het.

Hulle onsekere soeke na antwoorde op “Wie is ek?”, “Waar pas ek in?”, “Hoe kom ek met ander oor die weg?” en “Wat glo ek?” word gekompliseer deur angs, verwarring en opgewondenheid wat biologiese liggaamsveranderinge tydens die tienerjare teweegbring. Seksuele bewustheid en drange word meer intens, en seks en dwelms ‘n wesenlike gevaar wat vererger word deur groepsdruk. Geen wonder nie dat ons spesifieke waarskuwings in die Bybel hieroor kry: “Vermy begeertes wat ‘n jongmens in gevaar bring…” (2 Tim. 2:22),  “…en vermy wat die liggaam kan kwaad doen” (Pred. 11:9-10). Die liggaam is ‘n tempel van God: waak teen sonde (seks) wat binne die liggaam plaasvind (1 Kor. 6:18-19), en eintlik dwelmmisbruik ook insluit.

As Christenouers aanvaar ons dat God ons kinders sal beskerm as ons gereeld vir hulle bid. Dit is waar, maar ons mag dit nie as ‘n verskoning gebruik om netelige kwessies te ignoreer nie want dit is óók waar dat God soms ons gebede verhoor en hulle beskerm dánksy ons morele onderrig oor buitehuwelikse geslagsgemeenskap en tydige waarskuwings oor dwelmmisbruik.

Die liefdevolle voorbeeld van ouers is een van die effektiefste voorkomende invloede in ‘n tiener se lewe. Die gesin moet ‘n veilige hawe bied in tye van stres, sekerheid wanneer die wêreld om hulle baie verwarrend is 1 (p.199).  Namate hulle ouer word moet die ouer-kind verhouding oorgaan in ʼn ondersteunende vriendskapsverhouding.

Jesus se laaste woorde voor sy hemelvaart was ʼn opdrag: Maak dissipels (Matt. 28:19-20). Begin tuis! Geen mens kan van ‘n ander ‘n Christen maak nie, maar ons geloof beïnvloed diegene om ons. Ons kan aan ander die geleentheid bied om te reageer deur ons woorde, dade en liefde, en hulle sodoende na die lewende Christus lei (Die Bybel in Praktyk, p.1523).

1: Gary R. Collins. Die A tot Z van Berading. Struik Christelike Boeke 2005

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top