Deur Prof. Ben de Klerk

Waarom steek ons as Christene ons ware identiteit so maklik weg?

Weggesteekte identiteit

Dit mag van persoon tot persoon verskil, maar hier is ʼn paar moontlike redes vir die wegsteek van Christene se identiteit.

* Dit kan wees dat ons onkundig is oor ons ware identiteit. Ons weet nie presies hoe ons anders is noudat ons in Christus glo nie. Ons onthou nie elke oomblik dat ons “nuwe mense” is nie.

* Dalk is nog ʼn rede waarom ons ons identiteit wegsteek, hoogmoed: Ons eie-ek-identiteit is so belangrik dat ons selfsugtig net oor ons eie vreugde en veral ons eie swaarkry praat.

* Dalk het ons soveel onverwerkte skuldgevoelens dat ons nog net teen ons sonde en ellende vas kyk en nie kan straal van ons wonderlike verlossing deur Christus nie.

* Dalk is ons skaam vir Christus of reageer ons is in reaksie teen mense (wat ons dink) met hulle godsdiens dweep.

* Dalk lê dit nog dieper: “Dat ons ʼn gebrek aan liefde vir Christus en ons naaste het.

Wat is ons ware identiteit?

God het ons oorspronklik ʼn wonderlike identiteit gegee. Hy het ons na sy beeld geskape en ons so in staat gestel om Hom te kon ken, te kon liefhê en in harmonie met Hom te kon lewe. Ons kon sy beeld uitstraal. Weens die sondeval maak die mens van God se beeld ʼn spotbeeld, ʼn karikatuur. Die karikatuur is ʼn beeld van onvriendelikheid, onvergewingsgesindheid, haat, swaarmoedigheid en afguns. God het ons egter so lief gehad dat Hy Christus, sy ware en volmaakte beeld, gegee het. Christus moes ons sondige identiteit op Hom neem om daardie valse identiteit weens die sonde uit te wis en aan ons ʼn ander, nuwe identiteit te gee. Christus woon in ons en verander ons voortdurend deur die werk van sy Gees om sy beeld uit te straal. Ons kan nou die Drie-enige God se beelddraers wees. Ons is kinders van God.

In kort is ons nuwe identiteit ʼn liefhê-identiteit. Ons kan liefhê, vergewe, opreg bly wees – al beleef ons moeilike omstandighede. Ons identiteit kan oorloop in woorde en dade, want waar die hart van vol is, liefde, loop mond en hande en voete van oor. Ons nuwe identiteit is ʼn identiteit van hoop, van dankbaarheid, van nederigheid teenoor almal, ook teenoor dié wat anders is as ons.

Hoe kan ons weer en weer ons identiteit ontdek?

Gaan op ʼn daaglikse ontdekkingsreis om God se heerlikheid te sien en te beleef. Bid die Gees om jou oë dan van bewondering te laat glinster wanneer jy God se skepping beleef en die vrug van die herskepping in jou eie en medegelowiges se lewens sien. Gaan met jou ontdekkingsreis deur die Bybel en ontdek opnuut Christus se neerbuigende liefde, sy ontsaglike offer, sy totale oorgawe aan die kruis en sy aangrypende opstanding uit die dood – vir ons wat niks tot ons nuwe identiteit kan bydra nie. Ontdek die kernelemente van jou identiteit: geloof, hoop, liefde, blydskap, nederigheid, dankbaarheid en selfbeheersing. Dit is maar iets van die beeld van Christus. Dink en bid voortdurend hoe ons hierdie heerlike beeld van Christus kan uitstraal.

Hoekom moet ons ons identiteit sigbaar maak?

Wanneer ons ons identiteit sigbaar maak, sien ander nie óns raak nie, maar God se grootheid. Verwag dan dat van hulle ontsag en bewondering vir God sal kry. Christus is in ons, en deur die werk van die Heilige Gees kan ander sien wie Christus is omdat ons sy beeld vertoon. Wie sy/haar identiteit sigbaar maak (deur ʼn gesindheid van liefde uit te straal), hoorbaar maak (deur opgewonde van Christus se groot dade in die verlede en hede te vertel), voelbaar maak (deur ʼn daad van liefde, ʼn bemoedigende drukkie) word self meer en meer verseker van sy/haar nuwe identiteit.

Hoekom moet ons bang wees ons sal ons liefde vir God en vir ander te “veel” uitstraal? Wie opreg God en sy/haar naaste liefhet, sal eerlik en opreg alle skaamte oorboord gooi en vrymoedig sy/haar identiteit in Christus uitleef en uitstraal. Wees goed vir die vreemdeling, buig af na kindertjies en gestremdes, wees vrygewig – dán is jy iemand wat iets van die identiteit wat jy van Christus ontvang het, sigbaar maak.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top