Die Vader stuur sy Seun en openbaar só sy krag!

Deur Elsie Riekert

Die mens se liggaamskrag, die vermoë om kragtige goed te maak, geesteskrag – dit alles dwing respek af. Die Bybel vertel ook van mense wat daaroor beskik het. Maar wat ver bo ons begrip is, is die krag van God.

Want so lief het God die wêreld gehad

…sy krag en kennis ongemeet oorwelf al wat ons ken en weet… só sing ons in Psalm 147:2. Die almagtige God is nie gebonde aan tyd of plek nie. God drie-enig is van die begin af betrokke by die skepping en ontwikkeling van die heelal. Hy spreek net en dit gebeur.

“Laat daar lig wees! En daar was lig” (Gen. 1:3; 1953-vertaling). Hy skep die mens na sy beeld, met ander woorde om Hom te dien en eer. Die mens is egter van die begin af ongehoorsaam en verdien die ewige dood. Maar God het ons lief, daarom stuur Hy sy Seun na die wêreld… sodat elkeen wat glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewig lewe kan hê (Joh. 3:16; 1953-vertaling).

God gee sy enigste Seun

Die Seun, Jesus Christus, begin dan sy aardse lewe as die baba van ʼn gewone vrou. Hierdie gebeurtenis is lank tevore reeds voorspel (vgl. Jes. 9:5). Jesus word soos ander Joodse seuns opgevoed. Ons weet dat Hy as volwassene menslike emosies ervaar. Hy leer sy volgelinge wat sy Koninkryk behels, hulle verstaan dit nie. Hy toon sy mag oor die natuur, siekte, die dood, die duiwel; hulle verwag dat Hy hulle gaan verlos van die Romeine. Hy onderwerp Hom aan gevangeneming; een van hulle wil Hom help: “Of dink jy Ek kan nie my Vader om hulp vra nie? Hy sal dadelik vir My meer as twaalf legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die Skrif dan vervul word wat sê hoe die dinge moet gebeur?” (Matt. 26: 53-54; 1983-vertaling).

Jesus Christus, ons Hoëpriester móés deur die kruisdood: “Hy het immers eens en vir altyd ’n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het” (Hebr.7: 26-27; 1983-

vertaling). Vir ongelowiges was dit onsin … “maar vir ons verkondig Christus wat gekruisig is, ʼn struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke” (1 Kor. 1:23; 1953-vertaling).

Christus: openbaring van God se mag

God toon sy krag in die kruisdood, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Alhoewel ons nie al hierdie dinge kan verstaan nie, kan ons dit glo, want die Heilige Gees werk die geloof in ons harte. Ons het nie aardse geleerdheid of wonderwerke nodig nie, net geloof.

Voor sy hemelvaart gee Jesus sy dissipels verskeie opdragte. Dan vaar Hy op na die hemel, waar Hy heers as Koning. Maar God verlaat nie sy kinders nie: die Heilige Gees gee hulle die krag om die blye boodskap van verlossing oral uit te dra.

Gelowiges, getuies van die kragtigste reddingsdaad

Gelowiges moet ook getuig van God se kragtige daad waardeur ons gered is. Hy gebruik swak mense vir hierdie taak. Wanneer Paulus God vra om die doring in sy vlees weg te neem, antwoord God: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is” (2 Kor. 12: 9a; 1983-vertaling).

God se opdrag aan Paulus bemoedig ons en gee sin aan ons aardse bestaan. Al is ons swak, gee God ons die krag deur sy Gees om sy liefde te kan uitdra en sy beeld in ander mense raak te sien.

Ons het verder die heerlike toekomsverwagting dat Jesus weer kom. Dan neem Hy die gelowiges saam sodat ons ewig by God kan lewe: “Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen” (Judas 1: 24-25; 1983-vertaling).

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top