“Moet ons na Paulus luister, of na die Here?”

bid

DEUR Ds. Nico Botha

In die vraag word verwys na 1 Kor. 7 :10 waar die apostel Paulus sê: “Die getroudes beveel ek – nee, nie ek nie, maar die Here – …” en 7:12 waar hy sê: “Vir die ander sê ek – ek, nie die Here nie:…”.
Oor hierdie twee uitsprake word baie vrae gevra , soos byvoorbeeld: “Is alles wat die apostel skryf dan nie deel van die Woord van die Here nie?” en : “Het ons ʼn keuse of ons na Paulus wil luister, of na die Here?” en “Waarom maak die apostel self die onderskeid tussen wat die Here sê en wat hy sê?”

Die gesag van die apostels

Kom ons hou net eers in gedagte dat die apostels, net soos die profete, God se wil bekend gemaak het. Hulle het nie net sy Woord verduidelik en verklaar soos predikante en ander dit in ons tyd doen nie, maar het Hom aan ons openbaar. Paulus, Petrus, Johannes en al die ander apostels het met die gesag van God gepraat, en dit wat hulle gesê en geskryf het, is vir ons die Woord van God.
Wat bedoel Paulus dan hier in 1 Korintiërs 7?
Daar word verskillende verklarings gegee vir die onderskeid wat die apostel tref tussen dit wat die Here sê en dit wat hy sê.
Sonder om op alles in te gaan, lyk dit tog of ons hierdie gedeelte so moet verstaan dat hy in vers 10 verwys na iets wat die Here Jesus gesê het en in vers 12 sê hy iets waaroor ons Here Jesus nie iets spesifieks gesê het nie.

Die Here Jesus se uitspraak

Terwyl Jesus saam met sy dissipels was, het Hy uitdruklik gesê dat getroudes nie mag skei nie, behalwe oor owerspel. So lees ons dit in gedeeltes soos Matt. 5:32; Mark. 10:12, en ons kan aanvaar dat al was die Evangeliebeskrywings op daardie stadium nog nie skriftelik beskikbaar nie, was ook hierdie uitsprake van die Here Jesus goed bekend, minstens aan Paulus . Wanneer die apostel dan in 1 Kor. 7 op die gelowiges se vrae oor die huwelik en egskeiding antwoord, haal hy as‘t ware aan wat die Here gesê het, en wys daarop dat dit ʼn uitspraak van Jesus is. Dit is wat die Here al destyds self gesê het, en in gehoorsaamheid aan Hom is dit ook die apostel se antwoord aan die gelowiges.

ʼn Nuwe situasie

In Paulus se tyd was daar in Korinte egter huweliksituasies wat nie in Jesus se tyd bestaan het nie, naamlik dat iemand wat in Jesus Christus glo, getroud is met ʼn man of vrou wat nie tot geloof gekom het nie. Dalk was hulle al ‘n tyd lank getroud voordat hulle die Evangelie gehoor het, en nou het net een van die twee huweliksmaats in ware geloof Jesus as Here aanvaar. Wat moet so ʼn gelowige nou doen? Moet die gelowige nou skei van die een wat Jesus in ongeloof verwerp?

As apostel antwoord hy daarop met die gesag wat God hom gee. Al kan Paulus natuurlik nie ‘n uitspraak van die Here Jesus daaroor aanhaal nie, omdat dit histories nie moontlik nie, is dat wat hy sê net so ‘n gesagvolle deel van God se openbaring.

Ons situasie verskil van dié van die apostels: As ons antwoorde soek op vrae wat eers in ons tyd na vore kom, soos byvoorbeeld kloning of genetiese manipulasie of orgaanskenking of orgaan-oorplanting, kan ons maar net afleidings maak op grond van God se Woord en dan dikwels met huiwering advies gee, maar Paulus en die ander apostels sê gesagvol wat van gelowiges verwag word, al kan hulle nie verwys na iets wat die Here Jesus self gesê het nie.

“Al kan Paulus natuurlik nie ‘n uitspraak van die Here Jesus daaroor aanhaal nie, omdat dit histories nie moontlik nie, is dit wat hy sê net so ‘n gesagvolle deel van God se openbaring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *