Saamgestel deur Ds. Christo Swanepoel (GK Lyttelton)

Dit is dié tyd van die jaar waarin die hemelvaart van Jesus Christus herdenk word. Dit was ’n triomftog wat aangetoon het dat Jesus se werk op aarde nou in die hemel voortgesit gaan word. Hy regeer nou in die hemel met ’n verheerlikte liggaam. Dit beteken glad nie dat Jesus op aarde afwesig is nie. Inteendeel, sy liggaam is ook hier op aarde te sien. Dit is natuurlik in die vorm van sy gemeente. Hier regeer Hy ook deur sy Heilige Gees. Hierdie werk vertrou Hy toe aan sy kinders. Terwyl sy kinders hier op aarde hulle roeping uitleef, is hulle harte egter hunkerend na die hemel waar Christus is. Dit veroorsaak dat ons tydens ons aardse verblyf in afwagting lewe, soos wat Paulus ons geleer het ons moet doen (Kol. 3:1-4).

Christus se bloed is die sleutel na die hemel – Thomas Brooks.

Mense wat redeneer dat die hemelvaart van Jesus ’n versinsel is, hou nie rekening met die feite nie – Pieter J. van der Walt.

Deur die hemelvaart het Christus vir ons die toegang tot die hemel geopen sodat die deure wat tevore as gevolg van ons sondes vir ons gesluit was, nou vir ons oop is – Johannes Calvyn.

Elders in die grote skepping van God is die paleis van die grote koning, daarheen is Jesus met sy hemelvaart verreis – J.G.H. van der Walt.

In die hemel dink Christus aan sy bruid en op aarde dink sy bruid aan Hom – J.G. Feenstra.

Ons is nie seker waar “hemel” is nie, maar ons weet dit: “Hemel” is deel van God se geskape heelal. Ons verstaan nie heeltemal wat “daar bo” beteken nie, maar ons het die verslag van ooggetuies wat op die Olyfberg gestaan en kyk het toe Jesus opgevaar het – Gordon J. Spykman.

Die wolk wat Jesus uit die dissipels se gesig weggeneem het, is nie bloot gekonsentreerde waterdamp nie; dit is die sigbare verskyning van die heerlikheid van God – Tjaart van der Walt.

In die hemel het ons ’n Advokaat. Maar Hy probeer nie om met slim redenasies ons daar los te praat nie. Nee, al ons sondes bely Hy eerlik voor die Vader en dra ons straf vir ons – G. Dorthys.

Deur sy Woord wys die Gees die vermoeide reisiger voortdurend na vorentoe en na boontoe, op Christus, by wie ons hemelse erfenis in onverderflikheid bewaar word totdat ons versadig sal word met sy beeld – I.D. Kruger.

Jesus het wel opgevaar, maar dit beteken nie dat sy werk afgehandel is nie; nie in die hemel nie en ook nie op die aarde nie – Tiaan Kruger.

Tydens sy hemelvaart het Christus sy hande seënend uitgestrek oor die dissipels. Hy het nie opgevaar nádat Hy hulle geseën het nie, maar Hy het al seënend opgevaar – J.G. Feenstra.

Wat hartverkwikkend is, is dat die kloof wat die sonde tussen hemel en aarde gemaak het, deur die groot Saligmaker oorbrug is. Bo die Olyfberg span geen geslote hemel meer nie, maar ’n geopende hemel, waar Jesus ’n onvernietigbare ligspoor van ’n aarde vol vloek na ’n hemel vol stralende heerlikeheid trek – J.J. Knap.

Die hemelvaart van Jesus was net so reëel soos Israel se reis uit Egipte na Kanaän. Die teëbeeld van wat met Adam gebeur het toe hy uit die paradys moes weggaan – P.W. Buys.

Jesus het óns vlees en bloed in die hemel ingedra sodat ons die heerlike versekering het ons daar ook sal kom, dat Hy ons, sy lede tot Hom sal neem – K.S.van Wyk de Vries.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Cobie Steyn
Cobie Steyn
Ek bly op Lydenburg, is getroud met Abel Steyn, wat predikant is van die Gereformeerde Kerk Lydenburg. Ons het 3 kinders (1 dogter en 2 seuns) wat almal al groot en uit die huis uit is. Ek het onder redakteurs Ansie du Plessis en Mariana Venter begin artikels skryf. Sedert Mei 2009 is ek redakteur van die blad. Dit is vir my ʼn voorreg om die blad so saam te stel dat die inhoud sal bydra tot geestelike verryking en geloofsgroei vir vrouens. Opgeleide onderwyseres in Afrikaans en Engels (min skoolgehou); 9 liefdesverhale by Lapa gepubliseer. Beroep tans: Voltydse PA vir blinde predikant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top