Fokus op vrouens in die Bybel

Ester

Deur Hannatjie Vorster

 Ester 7:3 & 4a:

Koningin Ester antwoord toe: “As die koning my goedgesind is, en die koning dit goedvind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word.”

Jy was nog so jonk toe jy albei jou ouers verloor. Hoe het dit gebeur? Die goeie Mordegai ontferm hom oor jou en word vir jou soos jou eie pa. Jy aanvaar in alles sy raad en leiding.

Jy is pragtig van binne en buite. Die koning se gesante soek jou uit as een van die mooistes in sy 127 provinsies. Wat het in jou hart omgegaan toe hulle jou kom haal om in die paleis te gaan bly? Was jy trots? Gevlei? Was jy huiwerig? Bang vir die koning wat pas van Vasti ontslae geraak het, omdat sy nie sy wense gehoorsaam het nie?

Mordegai is bekommerd omdat jy Joods is. Die Jode het baie vyande. Hulle is anders. Hulle dien ʼn ander God as die koning en die ander volke. Mordegai maan jou nie om jou goed te gedra en getrou te bly aan God nie. Hy ken jou te goed. Maar hy vrees vir jou veiligheid. Hy waarsku jou om niemand te laat agterkom dat jy ʼn Jodin is nie.

Vir ʼn jaar lank word jy heerlik bederf. Jy word behandel met mirre en kruie. Jy word bedien en vertroetel. Jy wen die guns van almal om jou. Ook Hegai, wat oor julle aangestel is, sien jou mooi geaardheid raak.

Toe jy, uitgedos in pragtige klere na die Koning geneem word, is jý die een wat as koningin gekies word. Tog bly jy jou minlike self. Jy hou kontak met Mordegai. Jy is lojaal aan Ahasveros en red sy lewe deur hom te vertel van die samewering wat Mordegai ontbloot het.

Dan hoor jy dat Mordegai buite die poorte sit met geskeurde klere. Toe die vreeslike nuus: jou hele volk gaan uitgemoor word. Mordegai verwag van jou om vir jou volk se behoud te gaan smeek. Maar jy durf nie! Dit kan jou dood kos as jy die Koning ongevraagd nader. Maar tog… Is dit nie hoekom God beskik het dat jy koningin word nie?

“As ek omkom, dan kom ek om.”

Bewend, dapper nader jy Ahasveros. Die goue septer word uitgesteek. Jy sal leef. Hoeveel het dit jou gekos om hom kalm uit te nooi vir ete? Hoekom ʼn tweede dag? Het jou moed jou begewe? Of was die tyd net nie reg nie?

Ahasveros is jou en jou volk genadig.

Jy lieflike Ester, jou innerlike krag en moed red jou volk.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top