Deur Ds. Christo Swanepoel (GK Lyttelton)

Hoekom gebruik Jesus sout en lig (Matt. 5:13-16)  in sy bergpredikasie om sy dissipels se taak in hierdie wêreld te verduidelik?

Reeds baie vroeg in Jesus se openbare optrede roep Hy sy volgelinge op om ʼn verskil te maak in die wêreld waarin hulle woon. Hiervoor gebruik Hy die bekende voorbeelde van sout en lig. Die vraag is of sout en lig enige iets met mekaar te doen het?  Dit word baie duidelik as Jesus juis die twee woorde gebruik en dit omskep in kragtige prediking.

Kom ons begin met sout:  In die tyd van die Nuwe Testament is sout vir verskeie dinge gebruik.  Die belangrikste hiervan was om te preserveer. Ons kan sê om te keer dat iets nie sleg word nie, om iets wat goed is dus goed te hou. Dit is die eerste taak van ʼn volgeling van Jesus.  Om dit wat goed en reg is raak te sien en dit te ondersteun, te komplementeer en uit te bou.

Die tweede woord wat Jesus gebruik is “lig”. Lig is ʼn energie wat duisternis wegneem. Duisternis kan lig nie wegneem nie, maar lig kan duisternis verwyder. Dit is dus die tweede ding wat ʼn volgeling van Jesus moet doen. Jy moet dit wat sleg is uitwys, verwyder, wegneem en laat verdwyn.

Wanneer hierdie twee woorde dus saam gebruik word, is die taak van die gelowige se getuienis op ʼn baie eenvoudige wyse opgesom. Wanneer jy op ʼn plek kom doen jy dadelik twee dinge. Jy let op na die dinge wat reg en mooi is en jy ondersteun dit deur positief die waarde daarvan aan te toon. Die tweede saak wat jy moet bevorder is om dit wat negatief is uit te wys en te opponeer.

Let op dat Jesus “sout” eerste noem wat vir ons wys dat ons altyd eerste die positiewe moet bewaar en nie dadelik negatiewe dinge moet sê nie. Nadat die positiewe dinge gevestig is, verdwyn die negatiewe dinge dikwels vanself.

Wees dus sout en lig – só moet jou getuienis wees!

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top