Deur Prof. Ben de Klerk

  • Is dit waar dat al ons sonde deur die volkome werk van Christus vergewe word, maar dat daar nog een sonde oorbly, die sonde teen die Heilige Gees?
  • Dalk worstel iemand met die vraag: Het ek nie dalk onwetend teen die Heilige Gees gesondig nie?
  • Hoe moet ons die sonde teen die Heilige Gees verstaan?

Die verband waarin die woorde gesê is

 Ons moet weet in watter verband Jesus hierdie uitspraak gemaak het: “Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word, maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie” (Matt.12:31,32, vgl. Mark. 3:28,29 en Luk. 12:10). As daar vergifnis is vir wat teen die Seun van die mens gesê word, maar nie teen die Heilige Gees nie, is die Heilige Gees dan groter en hoër as die Seun?

Jesus sê hierdie woord teenoor die Fariseërs nadat Hy ʼn duiwelbesetene verlos het. Die Fariseërs het Jesus beskuldig dat Hy in diens van die owerste van die duiwel, Beëlsebul staan. In die onderlinge stryd tussen die duiwels het Jesus een groep duiwels oorwin. Hulle gee dus te kenne dat Hy ʼn duiwel is. Jesus verklaar dat Hy deur die Heilige Gees die duiwels uitgedryf het. Die Fariseërs sien nie die wonder raak nie en skryf dit aan die duiwel toe. Hulle gaan teen hulle beterwete in en verwerp en bespot die verwerping van die Heilige Gees doelbewus en radikaal. Sonde teen die Heilige Gees is aggressiewe, doelbewuste, roekelose, volhardende en volgehoue verwerping, veragting en bestryding van die werk van die Gees.

Meer nog: Jesus noem Hom hier Seun van die mens. Hierdie naam gebruik Hy net voor sy opstanding. Sy heerlikheid is nog nie ten volle geopenbaar nie. Die misdadiger aan die kruis kan op die laaste oomblik nog vergewing ontvang. Na sy opstanding kom die Heilige Gees en is Jesus se volle heerlikheid nou bekend. Wie Jesus as die Enigste Verlosser – deur wie ons vergifnis ontvang – aggressief, doelbewus, voortdurend en met geweld verwerp, bestry en beveg, pleeg hierdie onvergeeflike sonde.

Waarskuwing teen verslapping

 In Heb. 6:4-6 word ook van hierdie sonde gepraat. Vir iemand wat deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees en dan totaal afvallig word en die werk van Christus en sy Gees beveg en bestry, is dit onmoontlik om weer tot bekering te kom. Ook hierdie woorde moet in verband gesien word. Die lesers van die Hebreërbrief was besig om te verslap. Hulle word met hierdie woord ernstig gewaarsku om nie verder te verslap nie. Hulle sal tot insig kom en sal gered word (Heb. 6:10).

Sonde teen die Heilige Gees is onvergeeflik. Dankie dat die Here met ons wat glo, ernstig daaroor praat. Ons moet volhard in gebed en in ons vasgryp aan God se genade. As daar van ons familielede of vriende is wat verslap en nie meer saam met die gemeente lewe nie, nie meer bid en God se Woord bedink nie, moet ons volhardend vir hulle bekering bid. Ons mag nie sommer so ʼn uitspraak maak dat iemand sonde teen die Heilige Gees gepleeg het nie. Die Heilige Gees laat ons diep in ons eie binnekant kyk om vas te stel of ons vooruit of agteruit in ons geloofslewe gaan.

Wapen teen verslapping

 Op ʼn liefdevolle, maar eerlike en ernstige wyse, leer die Heilige Gees ons deur die Woord dat die beste wapen teen verslapping, volharding in die geloof is. Dit beteken prakties dat ons sal bid om vervulling met die Gees, vervulling met die Woord, verwondering van God en sy groot dade in die geskiedenis, natuur en ons eie lewe. In plaas van lastering teen die Gees, sal ons graag wil bely wat die Gees ons leer, naamlik dat God ons Vader is (Rom. 8:15) en dat Jesus die Here is (1 Kor. 12:3). So verheerlik ons die Drie-enige God.

Ons kan wel die Gees deur ons ongehoorsaamheid bedroef (Ef. 4:30) en selfs teenstaan (1 Tes. 5:14) en hierdie sondes sal ons vergewe word. Dit is anders as die sonde teen die Gees: Moedswillige veragting en volgehoue (tot die dood toe) en aggressiewe weerstand en doelbewuste bestryding van die werk van God deur Christus, wat die Gees in ons toepas.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top