In die Bybel lees ons dat Petrus vir Jesus verloën het en dat Judas Iskariot vir Jesus verraai het. Is daar ‘n verskil tussen twee?

Deur Ds. Christo Swanepoel, Geref. kerk Lyttelton.

Vraag

In die Bybel lees ons dat Petrus vir Jesus verloën het en dat Judas Iskariot vir Jesus verraai het.  Is daar ‘n verskil tussen twee?

Antwoord

Die Bybel gebruik twee verskillende woorde vir dit wat Petrus gedoen het en dit wat Judas Iskariot teenoor Jesus gedoen het. Hierdie twee verskillende woorde het duidelik twee verskillende betekenisse.

  • Petrus se verloëning

Hy het in die paleis by die hoëpriester drie keer gesê dat hy Jesus nie ken nie. Hy was bang om in die moeilikheid te kom. Die feit dat Petrus egter in die paleis was — sê iets vir ons. Hy was baie naby aan Jesus en was daar toe die haan gekraai het. Hy wou graag sien wat met Jesus gebeur.

Na sy verloëning. Kyk  Jesus na hom  en dan gaan hy buitentoe en hy huil oor sy woorde. Hy het gesê dat hy Jesus nie ken nie, maar in sy hart is hy naby aan Jesus. Hy was inderwaarheid  diep bekommerd oor wat met Hom gaan gebeur.

  • Judas Iskariot het Jesus verraai

Hy het dit finansiële gewin gedoen. En hy besef dat hy Jesus se lewe op die spel kan plaas.  Jesus het hom persoonlik voor die tyd hierteen gewaarsku maar hy gaan steeds voort. Judas se plan van verraad het skeiding gebring tussen hom en sy Leermeester. Alhoewel hy later jammer gevoel het oor sy veragterlike daad het dit hom nie met Jesus laat versoen nie. Hy verkies om eerder sy lewe te neem en sterf in sy eie eensaamheid.

Petrus was dus innerlik steeds diep aan Jesus gebonde al was sy verloëning verkeerd was dit nie iets waarin hy volhard het nie. Die feit dat Petrus in die binneplaas van die paleis teenwoordig was was ‘n teken dat hy aan Jesus verbonde was al het hy woorde gesê om homself te verdedig. Petrus het later bely dat hy vir Jesus baie lief is maar Judas het alle bande met Jesus verbreek.  Op die einde het Judas alle bande met almal verbreek op ‘n wyse waarop hy nie kon terugkeer nie. Vir  Judas was sy eie idees en wins belangriker as sy verhouding met Jesus. Petrus se hunkering na Jesus het te midde van sy eie swakheid altyd bly bestaan.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top