“Waarom is ek vervreem van almal wat ek liefhet?”

Agter die vraag van ons leser is daar ‘n hele lewe se hartseer : “As Satan se vermoë om alles wat mooi is te vernietig, dan beperk word deur God se plan, hoe het hy dit dan reggekry om almal wat ek liefhet van my te vervreem? Dalk my gebrek aan insig en my baie sonde?”

Geweld teenoor ouers

Twee van die vorms van geweld teenoor mense wat heeltemal te min aandag kry, is die geweld wat gepaard gaan met egskeidings en die geweld van kinders teenoor ouers. Dikwels is daar dan ook ʼn verband tussen die twee.

Dis meestal emosionele geweld en nie fisiek nie, maar ons bely mos dat die wet van God in die sesde gebod ons nie net verbied om iemand fisiek dood te maak nie. Ons mag dit ook nie doen deur gedagtes of woorde nie, want vir Hom is dit ʼn misdaad wat selfs in die helse vuur gestraf moet word as jy vir iemand sê “jy is ‘n idioot” (Matt. 5:21,22). Hoe dikwels gebeur dit nie in die aanloop tot ’n egskeiding nie.

En dink net hoeveel kinders draai hulle rug op hulle ouers. Soms ignoreer hulle pa of ma net, maar dit gebeur ook dikwels dat hulle openlik hulle ouers beledig en minag en alle kontak weier. Daar is hartseer verhale oor bejaardes wat aanhou bid dat hulle kind tog net weer die telefoon sal optel as hulle bel of op ʼn sms sal reageer. Jare gaan verby waarin kinders soms nie meer hulle ouers gelukwens met verjaarsdae of kontak maak om te hoor hoe dit gaan nie.

Dis van die ergste en wreedste vorms van emosionele geweld!

Waarom?

Dis nie moontlik om so in die algemeen die redes vir sulke wreedheid te kan noem nie, dit verskil van gesin tot gesin. Dis waar dat daar soms “gebrek aan insig” of ook ouers se “baie sondes” was wat die verhoudings geskaad het. Maar wat ook al die omstandighede was, dit is alles dinge wat uitgepraat kon word en waarvoor ouers en kinders mekaar kon vergewe. Daar is dan ook pragtige voorbeelde van sulke versoenings waar ouers en kinders mekaar weer in liefde gevind het en vir die res van hulle lewe mekaar met respek en deernis behandel het.

Is dit dan Satan wat die verwydering bewerk?

Moet ons dan twyfel of God se plan wel beperkend inwerk op Satan se vermoë om dit wat mooi is te vernietig?

Mooi bekyk, besef ons die oorsaak van al die wreedhede lê nie buite onsself nie, maar is deel van ons sondige natuur. Dis ons wat sondig. Dis ons kinders wat ons as ouers verwerp, net soos dit ons as ouers is wat ons kinders verwaarloos en teleurstel.

Die duiwel verbly hom in al die liefdeloosheid en haat en ouersmart, maar kinders wat hulle ouers afskryf, is nie die magtelose slagoffers van Satan se bose planne nie. Dis hulle eie hardheid teenoor ʼn ma wat hulle kleintyd versorg het, en nou nie meer gaaf of goed of slim genoeg is nie. Dis werklik om van te huil.

En God dan?

Een van die helderste ervarings van God se genade is juis in die lewe van ouers wat deur hulle kinders verwerp word, of iemand wat deur ʼn lewensmaat eenkant toe gestoot is, maar tog getroos is deur die sekerheid dat Hy ons in Jesus aangeneem het en ons nooit sal verlaat nie! Hy staan nie magteloos teenoor kinders se verwerping van hulle ouers nie, Hy het lankal iets daaraan gedoen en niks en niemand kan sy ontferming oor ons tot niet maak nie. Hy verseker ouers wat nie meer liefde van hulle kinders ontvang nie, van sy trou. Niks kan ons van sy liefde skei nie, al word ons vervreem van mense vir wie ons liefhet.

Mooi bekyk, besef ons die oorsaak van al die wreedhede lê nie buite onsself nie, maar is deel van ons sondige natuur. Dis ons wat sondig.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Cobie Steyn
Cobie Steyn
Ek bly op Lydenburg, is getroud met Abel Steyn, wat predikant is van die Gereformeerde Kerk Lydenburg. Ons het 3 kinders (1 dogter en 2 seuns) wat almal al groot en uit die huis uit is. Ek het onder redakteurs Ansie du Plessis en Mariana Venter begin artikels skryf. Sedert Mei 2009 is ek redakteur van die blad. Dit is vir my ʼn voorreg om die blad so saam te stel dat die inhoud sal bydra tot geestelike verryking en geloofsgroei vir vrouens. Opgeleide onderwyseres in Afrikaans en Engels (min skoolgehou); 9 liefdesverhale by Lapa gepubliseer. Beroep tans: Voltydse PA vir blinde predikant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top