Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe

Deur Prof. JL Helberg (artikel verwerk deur Cobie Steyn uit Prof. Helberg se boek Loof die Here met sy toestemming)

Elke Oktobermaand dink ons kerke terug aan die Hervorming. Miskien hoor ek jou vra: Waarom moet ons so ver terugkrap in die geskiedenis? Dit lê tog soveel jare terug in die verlede.  Is dit nog ter sake? Watter betekenis kan dit tog vir ’n moderne gemeente hê?  Al wat ek nog kan onthou van dié gebeurtenis is iets van Martin Luther en Wittenberg en iets van Calvyn…

Maar dit is en bly ʼn ’n belangrike keerpunt in die kerkgeskiedenis,  omdat die hervormers, soos Luther en Calvyn, juis opgestaan het vir die waarheid van die Woord, omdat hulle juis die kosbaarheid en noodsaak van die Woord van die Here besef het vir elke gelowige se persoonlike verhouding met die Here.  God openbaar Hom juis volmaak in die skepping en in sy Woord as skepper, regeerder en verlosser (so lees ons tog in Psalm 19).

In Psalm 19 besing die digter juis die twee maniere waarop God Hom openbaar: deur sy skepping en deur sy Woord.  Ons weet hoeveel mooi verwysings daar in Psalm 19 opgesluit lê oor God se openbaring in die skepping: die hemel wat van God se mag getuig (1), die wisseling van dag en nag (3), die son se tent wat in die hemel opgeslaan is (5).

Alhoewel God se algemene openbaring, sy skepping of sy sogenaamde “mooi boek” (NGB Art. 2) wat soos ʼn prenteboek vir ons sy ewige krag en goddelikheid duidelik laat sien, en sy besondere openbaring, “sy heilige en Goddelike Woord” (NGB Art. 2) waarin Hy Hom nog “duideliker en meer volkome aan ons bekend maak” nóú verweef is, gaan ons in hierdie artikel meer klem lê op God se openbaring deur sy Woord.

Die lewewekkende krag van die Woord

Veral die woord van die Here het lewewekkende krag; niks en niemand kan hom aan sy ontdekkende lig onttrek nie. Die openbaring van die Here, soos vasgelê in sy Woord is volmaak en besonder ryk. Daarom gebruik die digter baie verskillende woorde in Psalm 19 om die aard, die kwaliteit en die uitwerking van God se Woord aan te dui: onderwysing, bevele, gebod, eise, bepalings; dit is volmaak, betroubaar, rigtinggewend, helder, goed, vas, reg, regverdig, kosbaar, soet, leersaam. Aan dié wat dienaars van God is, gee dit lewe en krag, wysheid in onervarenheid, blydskap, insig, genadige beloning.

Die Woord stel jou in ʼn persoonlike verhouding met die Here

 Deur die omgang met die Woord ontdek ʼn mens jouself as sondaar. In die Woord kry jy met die Here persoonlik te doen. Daarom bid die digter dat die Here hom deur die Woord moet bewaar van alle sondes, verborge, onbewuste sowel as opsetlike sondes. Die digter wil as dienaar van God leef: in diensbaarheid en vertrouensvolle gemeenskap met Hom. Die openbaring bring hom daartoe om oor God te peins en Hom te bely en te loof as getroue verlosser. Die digter bid dat hierdie belydenis en bepeinsing van hom vir God aanneemlik moet wees.

Die Woord vertel jou van die verlossing deur Jesus Christus

Ook by die geboorte, lewe en sterwe van Jesus het die noue verbinding tussen die openbaring van God in die skepping en in die Woord na vore gekom: ’n ster het van sy geboorte getuig en die Woord het presies aangewys wie die vleesgeworde Woord is (Matt. 2:2 &5). In sy Woordverkondiging deur gelykenisse het Jesus dikwels by die natuur aangesluit om die koninkryk van God te verduidelik (vgl. bv. Matt. 13). Toe Hy gesterf het, was daar ʼn sonsverduistering.

In die Woord sien ons hoe die belofte van die Verlosser in die Ou Testament waar word in die Nuwe Testament. In die Woord lees ons Jesus het ter wille van al my sondes gesterf en ter wille van my uit die dood opgestaan.

Die Woord werk deur die Heilige Gees in jou hart

As ek my bly verdiep in die Woord van die Here, word ek deur die Heilige Gees tot ʼn pynlike ontdekking oor myself gebring: ek is ʼn verganklike en diep sondige mens.

Maar die Gees is die bron van lewe; Hy het ook ʼn wedergeboorte in my gewek; wonderlik is my verlossing en onverganklik is my lewe. Ek het deel aan ʼn lewe van onverbreeklike gemeenskap met God, my verlosser.

Die Gees skep in my ʼn oor wat God se taal in die skepping hoor. Ek word bewus van God se heerskappy oor die son, die maan, al die sterrewêrelde – Hy heers oor alles in die lug en alles op die aarde.

Die Gees skep vir my ʼn oor om God se Woord wáárlik te hoor. Die Gees skep in my ʼn hart wat aan God oorgegee is en Hom wil dien. Ek wil op die openbaring antwoord deur daaroor na te dink en God as skepper en versorger te bely. Ek wil antwoord met blydskap en geluk, met nederigheid en liefde teenoor God en my naaste.

Deur sy Woord vestig God ʼn lewende verhouding tussen Hom en sy kind

God openbaar Hom volmaak in die skepping en in sy Woord. Deur God se Woord ontdek ek myself as sondaar, maar ontdek ek ook God as my rots en my verlosser. Deur die kragtige werking van sy Woord en Gees in my hart wil ek Hom dien, wil ek Hom, my skepper, regeerder en verlosser, loof met wat ek sê, en wat ek dink, en wat ek doen.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top