Tafelgemeenskap saam met ʼn unieke Gasheer

Deur Prof. Ben de Klerk

Hoe beleef jy dat Christus teenwoordig is in die nagmaal? Ons bely (Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 35) dat die nagmaal ingestel is vir wedergebore mense, mense wie se wedergeboorte duidelik is deurdat hulle glo en bely ons behoort in Christus aan God Drie-enig. Omdat ons intiem aan Christus verbind is deur die geloof, het ons gemeenskap met Christus en met medegelowiges. Of ons nou fisiek aan een tafel nagmaal vier of geestelik tafelgemeenskap met mekaar in die viering beleef, ons kan van die nagmaal as tafelgemeenskap praat. Tog is dit anders as ʼn gesin se tafelgemeenskap, want daar is ʼn unieke Gasheer en ʼn Unieke Gawe wat van die nagmaal ʼn fees maak, Jesus Christus.

Christus is die Gasheer en Gawe

Deur sy Heilige Gees roep Christus ons op om sy oorwinning oor die sonde en dood, deur lyde en kruisdood heen, te kom vier. Ons moet die opdrag van die Here gehoorsaam en alles in werking stel om deel te kom hê aan die heerlike maaltyd. Ons behoort nie eers te vra of ons vrymoedigheid het nie, want Hy gee ons deur sy vryspraak van ons sonde ware vrymoedigheid. Sy oproep kom deur ʼn wonderlike uitnodiging om sonder om te betaal versterking en vreugde te kom ontvang en om met Hom innige gemeenskap te hê.

As Gasheer bedien Hy Homself aan ons. Ons bely (NGB art 35) dat ons in die nagmaal Christus se liggaam moet eet, Hom moet eet, maar nie met die mond nie, maar deur die werking van die Gees met die geloof. Ons moet dus Christus omhels en toe-eien wanneer ons eet en drink, sodat ons herinner en opgeskerp kan word om hierdie omhelsing en toe-eiening elke dag voort te sit. Christus is die ware Brood en die ware Drank en Hy gee Homself sonder ophou aan sy gelowige volgelinge.

Daarvoor is hartverheffing noodsaaklik

Terwyl ons die 500-jarige herdenking van die Reformasie vier, hoor ons weer Calvyn wat leer dat die belangrikste aktiwiteit wat ons as ontvangers en deelnemers aan die nagmaal behoort te doen, is om ons harte opwaarts na die hemel te verhef waar Christus is. Ons het gemeenskap met die lewende Christus wat nou vanuit die hemel regeer en as die Alomteenwoordige en Verheerlikte met ons gemeenskap het.

Hartverheffing beteken dat ons ten volle op Christus konsentreer en met Hom as Here ook van ons kant gemeenskap het. Ons kan dit doen omdat Hy geestelik teenwoordig is in die viering van die nagmaal.

Sy teenwoordigheid leer wat ons in die viering behoort te doen

Christus is nie maar bloot teenwoordig nie. Hy is besig om met ons in die nagmaal gemeenskap te hou. Gemeenskap waarin Hy gee en ons kan ontvang en afgee. Daarom het Hy by die instelling van die nagmaal net die brood en wyn van die Pasga gebruik en byvoorbeeld nie kruie of vleis nie, wat deel van daardie fees was. Hy stel die beker as gemeenskap met sy bloed in spesifiek by die derde van die vier geleenthede wat hulle wyn gedrink het.

By die brood

Die instelling van die brood by die nagmaal sluit aan by wat in Deut. 16:3 van die brood genoem word: die brood van smarte. By die eet van die ongesuurde brood het Israel gedink aan die smarte wat hulle volksgenote in Egipte moes verduur.

Vir ons beteken dit dat ons by die eet van die brood mag weet dat die breek (lyde en sterwe) van Christus beteken dat ons smarte weggeneem kan word. Ons kan, omdat Christus teenwoordig is, biddende by die eet van die brood ons diepste smarte (ons sonde), asook ons bekommernis en angs afgee aan die lewende Christus wat klaar daarvoor betaal het. Omdat Hy in die nagmaal by ons teenwoordig is, dra Hy daar en dan  –en so elke dag – ons ellende weg.

By die wyn

 Die derde beker wyn was die beker van dank en lof. In sy gemeenskap met ons gee die lewende Christus as Gasheer aan ons die vrug van sy dood en opstanding: vergewing van sonde, regverdigheid, vryspraak en ewige lewe en daarom onuitspreeklike vreugde. Ons kan dit daar en dan toe-eien!

Die gemeenskap wat Hy met ons in die nagmaal in die gee van die wyn beleef, is die vrug van sy lewe op aarde, en Hy gee dit elke dag aan ons. Die nagmaal inspireer ons en moedig ons aan ons om elke dag in te gaan in sy “spens” van genade en sy liefde, lewe en blydskap ons eie te maak, want ons het elke dag gemeenskap met hierdie lewende God.

Lofverheffing

 Omdat Christus Gasheer en Gawe is, omdat Hy lewende gemeenskap met ons het, omdat Hy ons leegmaak van sonde en sorge en dit vir ons wegdra, omdat Hy ons vol maak van liefde en genade, kan ons ook aan Hom gee: Lofprysing en dank.

Die nagmaal loop uit op lofverheffing en woorde wat in sy teenwoordigheid Hom prys vir Wie Hy is en vir wat Hy gedoen het en nog doen aan ons. Omdat die nagmaal ons herinner aan Wie Hy is en wat Hy doen – só herinner dat ons Hom met die geloofsoog lewend in ons viering sien – versterk Hy ons geloof dat ons nooit sonder hierdie gemeenskap met Hom kan en wil lewe nie.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top