Span jou in om jou geloof te verryk

Deur Ds. Abel Steyn (GK Lydenburg)

Skatryk… maar dikwels brandarm aan diens vir die Here en in diens van die Here…

Die oorvloedige genade van die Here in jou lewe dring jou  tot inspanning om jou geloof te verryk. Ja, jy kind van jou hemelse Vader is so geseënd omdat Hy jou roep en kies om vir Hom te lewe. Soos wat ouers ʼn kind toerus vir die lewe…

Dit laat ʼn mens dink aan die verbondsopvoeding van ʼn kind. God gee vir jou ʼn kind wat vir ongeveer 18 jaar in jou huis grootword. ’n Bondeltjie mens moet ʼn vol mens word. En jy het die geleentheid om hom of haar groot te maak – op te voed. As ouers sorg julle vir noodsaaklike lewensmiddele: Die regte kos op die regte tyd, rus, speel, klere, ’n huis. En dan gebeur daar dinge wat nog belangriker is as fisieke behoeftes waaraan daar voldoen moet word. Hierdie kind van jou hoor jou, sien jou, raak aan jou wanneer jy hom leer praat, loop, eet.

En dan nog belangriker: Jy rus hom toe vir die lewe. Geestelike kos word gegee. Jy leer hom van die Here, jy leef die Here aan hom voor. Hy leer bid. Hy hoor die Woord en hy volg. En op ’n dag eggo sy “ja” voor die Here die “ja” van ʼn ma en pa met ʼn klein mensie voor die doopvont in hulle hande en hulle harte. Hierdie kind is nou ʼn volwasse man of vrou wat toegerus is om die lewe in te gaan en voluit vir die Here te lewe.

…rus God ons toe vir die lewe!

“Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het.” (2 Pet. 1: 3-4a)

 Net so maak God jou sy kind. Hy kies jou en roep jou om vir Hom te lewe. In Christus word jy ʼn nuwe mens. Deur God se genadewerk in jou, word jy ʼn weergeborene, ontvang jy verlossing van jou sondes en staan jy as ʼn versoende in ʼn herstelde verhouding met jou hemelse Vader en die oorweldigende besef in my hart: Ek is so bevoorreg, so geseënd. (Skatryk – soos Dr. Heystek aan die einde van sy artikel in hierdie uitgawe sê).

Gryp daardie rykdom en span jou in om voluit te lewe

“En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk…” (2 Pet. 1:5a)

Maar nou kan jy nie as ʼn oorvloedige geseënde passief bly sit en jou handjies vou en sê: “Salig synde ek!” nie. Nee, jy moet jou inspan, alles in die stryd werp om jou geloof te verryk. Al die rykdom wat jy van die Here as ʼn heerlike erfenis ontvang het, moet gebruik word.

Die betekenis van die woord wat vir “inspanning” of “alles in die stryd werp” gebruik word, neem ons terug na die Griekse wêreld van die Bybelse tyd toe ryk mense oorvloedig bygedra het sodat ʼn koor se opvoering op die planke gebring kon word. Iemand wat hom of haar self volkome gee, oorvloedig bydra, sodat die koor kan optree. Dit laat ʼn mens dink aan die werk van  ’n “choreograaf” wat sorg dat alles saamwerk sodat daar ʼn pragtige uitvoering kan plaasvind.

God begenadig jou deur geloof aan jou te gee. Maar dan moet jy saamwerk in sy diens, sodat sy genade in jou lewe en in die lewens van ander sigbaar sal word. In God se uitvoering getiteld “Die lewe van ʼn gelowige elke sekonde” speel jy nie die hoofrol nie. Jy is ook nie die solosanger nie. Maar jy moet so hard werk en saam werk, sodat daar ʼn pragtige simfonie van diens aan die Here in die wêreld sigbaar en hoorbaar sal word. Nie jy of jou broers of susters in die geloof nie, maar God moet sigbaar word – Hy moet straal uit jou en julle bediening hier op aarde.

Geloof, deur God aan my gegee, wat kragtig in my werk, moet tot aksie oorgaan as lidmaat van sy kerk. Geloof wat tot dade oorgaan, wat getuig: Ek staan in diens van die Here en vir die Here hier op aarde, want Hy het my geroep en gekies.

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top