Sodat die wêreld kan weet…

Gelowige vrou,

Seker een van dié mooiste gebede in die Bybel kry ons in Johannes 17 waar Jesus vir sy dissipels bid. Dit is ʼn intieme gesprek met sy Vader waarin Hy vra dat wanneer Hy weggaan van die aarde af, God die Vader die dissipels sal bewaar sodat hulle hulle eenheid in Christus sal kan behou (vers 11); dat die Vader hulle sal bewaar van die Bose (vers 15) en hulle toegewyd sal maak aan God deur die waarheid van die Woord (vers 17). En dan kring Jesus se gebed uit van die dissipels af, na “dié wat deur hulle (met verwysing na die dissipels – eie nota) tot geloof in my sal kom” (vers 20).  Jesus bid hier vir die Nuwe Testamentiese kerk wat deur die verkondiging van die dissipels (later apostels) tot stand sou kom. En wéér bid Hy vir eenheid in die kerk (vgl. verse 21-23).  Hierdie  deel van die gebed om eenheid tussen God drie-enig en sy kerk, en eenheid tussen gelowiges onderling, “eindig” met dié woorde: “Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet, net soos U  My liefhet” (vers 23).

Dit is hierdie woorde wat vandeesmaand ons tema geïnspireer het: “Sodat die wêreld kan weet…”  Verdiep jou aan nie minder nie as ses IN DIEPTE-artikels oor Paasfees en Hemelvaart, met hierdie tema as uitgangspunt.

Dan sal julle op die buiteblad (en ook op die skutblad) sien dat ons hierdie maand ʼn dubbele uitgawe, April en Meimaand, die lig laat sien, daarom ook die twee volumenommers: 10 én 11 (en ʼn dikker tydskrif). Die redaksie het besluit om ons publikasiedatum “aan te skuif” sodat lesers hulle tydskrif betyds uit die posbus kan haal. Hierdie aksie wat ons neem bring mee dat jy nou in Meimaand al jou Junie-uitgawe van die Vroueblad ontvang, in Junie jou Julie-uitgawe… en so sal dit voortgaan.  Hopelik gaan hierdie plan van aksie ook verhoed dat lesers weer ʼn keer hulle Kersuitgawe eers gedurende Januariemaand uit die pos haal.

Seënwense & Christusgroete

Cobie Steyn

Wil jy gesels oor iets?

  • SMS: 082 555 9586 (begin SMS met VB)
  • E-pos: cobiesteyn@live.com
  • Facebookblad: Gereformeerde Vroueblad
  • Slakkepos: Posbus 178 Lydenburg 1120.

(Hierdie besonderhede is nie vir administratiewe soos inskrywings of kansellasies  bedoel nie – skakel die Administratiewe Buro in Potchefstroom: (018) 297 3986)

Besoek gerus ons Facebookblad – kry pitkos vir die dag en verryk jouself deur met geloofsgenote te gesels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *