Deur Ds. Awie Verhoef

In 2 Pet. 1:5-7 skryf Petrus dat selfbeheersing ’n noodsaaklike skakel is om ons geloof tot diensbaarheid te bring.

Wat is selfbeheersing? Ten diepste behels selfbeheersing om Christus Koning te laat wees van my héle lewe; in al die aksies en besluite wat ek neem.

Wat beteken dit om God te dien? Om te doen wat God sê op ’n manier wat Hóm absoluut waardevol laat lyk in Homself.  Dit beteken ook om jou aan Hom te onderwerp op ’n  manier wat Hóm opwindend en asemrowend laat lyk.

Daar is ’n manier om God te dien wat Hom, in plaas van waardevol, wreedaardig laat lyk. Daar is maniere om te doen wat Hy sê wat aandag vestig daarop dat Hy, in plaas van asemrowend, ’n berower van jou vryheid is.

Dit is voorwaar nie die manier om God te dien nie.

Nou hoe dan? God het ons nie geroep om Hom te dien asof Hý iets nodig het nie.  “Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee” (Han.d 17:25). En ook: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Mark. 10:45).

Die klem in ons dienswerk aan God, is om Hom te dien deur aanhoudend, bewustelik en oomblik tot oomblik van Hom te ontvang, en die rykdom wat jy ontvang het, te be-dien  soos en waar dit nodig mag wees!

Daarom staan daar in 1 Pet. 4:11: “As iemand die gawe ontvang het … om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid!”

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top