Dr. Trudie antwoord

Ek voel baie seergemaak en weet nie wat om te doen nie. Ek werk al die afgelope 20 jaar vir ʼn groot maatskappy in die stad. Ek het ʼn belangrike pos met talle mense onder my. Ek streef altyd na uitmuntendheid en verwag dit ook van alle personeel. Ek het geweldig hard gewerk om sover te kom in my beroep en ons afdeling te kry waar hy is.

Ons afdeling doen baie goed en ek maak altyd seker dat alles perfek gedoen is. Ek het werklik gedink dat almal trots is op alles wat ons bereik het. Ook dat niemand iets negatiefs oor my as projekleier kan sê nie.

Nou het ek op e-posse afgekom waar daar gekla word oor my manier van dinge doen en dat ek take bo mense plaas. Van die e-posse stel my persoonlikheid in ʼn verskriklike negatiewe lig en die inhoud het my totaal ontnugter. Ek was glad nie bewus dat hulle my so sien nie.

Die mat is heeltemal onder my voete uitgetrek. Ek voel so verneder en verward. Vir die eerste keer in my lewe kry ek onverwags geweldig hartkloppings en raak aan die bewe. Hoe gaan ek ooit my selfvertroue terugkry?

Die ontnugtering wat jy tans beleef, moet vir jou ʼn geweldige skok wees. Jy voel duidelik baie seergemaak, ontsteld en verneder deur die kritiek van jou werknemers op jou as persoon. Dit was waarskynlik die laaste strooi van ʼn reeds uiters stresvolle poging om foutloos te wees – ʼn vorm van perfeksionisme. Vandaar die angsaanvalle (hartkloppings en bewerigheid) wat jou nou soms onverwags oorval. Ons moet immers altyd onthou dat foutloosheid, of anders gestel volmaaktheid, in hierdie sondige en gebroke wêreld waarin ons lewe nie moontlik is nie.

Waarna ons wel moet streef is volmaaktheid in ons verhouding met die lewende God, selfs al is dit van ons kant gesien glad nie moontlik nie. Want alles wat ons het, is, en kan doen, is suiwer genade. In Ps. 127:2 staan dit duidelik: “Tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap. Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap.” Die belangrikste in jou lewe mag dus nie wees wat jý tot dusver vermag het nie, maar wat God vir jou en deur jou gedoen het.

Nie een van ons wil hê dat ons menslike swakhede en nietigheid bekend moet word nie en probeer dan allerhande fronte voorhou sodat ander mense nie ons weerloosheid raaksien nie. Ons moet egter almal daarteen waak om in die oeroue strik te val om selfgesentreerd te lewe. Dit is deel van hierdie stukkende bestaan waarin ons lewe sedert die eerste mensepaar in die strik geval het om die leuen van Satan te glo, naamlik dat hulle net soos God alles sal ken as hulle teen God se verbod die verbode vrug eet (Gen. 3:4). Agterna

het hulle egter naak en skaam en bang teenoor God gevoel, en verwytend teenoor mekaar opgetree het (Gen. 3:8-12).

Nou worstel ons almal steeds tevergeefs met ons eie belangrikheid. Soms wil ons nie eens ons nietigheid self erken nie. Ons wil eerder bekend staan as ʼn perfeksionis na wie almal opkyk. Die waarheid is egter dat ons uit onsself tog niks kan verdien nie. Daarom moet ons eerder daarna streef om in ons weerloosheid en onvolmaaktheid saam met Paulus te kan uitroep: “Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here” (Rom. 7:24).

Vervolgens moet jy ook baie mooi dink waarom hulle jou daarvan beskuldig dat jy meer taakgerig as mensgerig is. Ook jou werknemers kan meer weerloos en fyngevoelig wees as wat hulle op die oog af vir jou blyk te wees, of wat hulle veronderstel is om te wees. Nogtans het van hulle so gevoel en moet jy vir God, sowel as vir hulle vra om jou te vergewe as jy iemand te na gekom het. En jy moet op jou beurt ook vir hulle vergewe vir die wyse waarop jy bespreek is, selfs as hulle beledigings moontlik onwaar mag wees. In Luk. 6:37 staan daar immers “spreek vry, en julle sal vrygespreek word.” Dit sal die lug tussen julle weer suiwer, sodat julle kan aangaan met julle werksaamhede. Selfs as jy hulle aanspreek oor iets wat hulle nie volgens jou standaarde voltooi het nie, moet jy ʼn toonbeeld van liefde, geduld, vriendelikheid, nederigheid en selfbeheersing wees. Dit is immers deel van die vrug van die Gees (Gal. 5:22), en as jy jou Christenskap só uitleef sal jy in jou werksituasie die naaste aan volmaaktheid kom wat vir enige mens moontlik is.

In dié verband is Jesus Christus dan ook ons grootste voorbeeld. Volgens Fil. 2:5 kry ons die bevel dat ons na dieselfde gesindheid moet streef wat in Jesus Christus was. En in Matt. 20:28 staan daar verder dan ook “Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense”. Christus het immers vir ons ʼn nuwe gebod gegee, naamlik dat ons mekaar moet liefhê (Joh. 13:34). Geen werksplek of werkslas sluit ons Christenskap uit nie. Inteendeel, jou posisie as projekleier kan ʼn wonderlike platform wees om jou Christenskap uit te leef en ʼn getuie vir Christus te wees.

Wat om te doen:

* Onthou jou denkraamwerk bepaal hoe jy reageer. Doen nou ʼn deeglike Bybelstudie oor Rom. 12:2-3 oor hoe jou denke moet verander.

* Ruim tyd in om soggens deeglik Bybelstudie te doen, sodat jy op ʼn geestelike vlak elke dag kan ingaan. Begin byvoorbeeld deur na te vors oor wie jy “in Christus” is, deur Skrifgedeeltes soos Joh. 15:1-12; Joh. 17 en Rom. 6:1-12 te bestudeer.

* Probeer om minder angstig te raak deur al jou bekommernisse op Hom te werp. Hy sorg vir jou (1 Pet. 5:7). Christus het deur sy volmaakte offer jou weer volkome met God versoen (Kol. 1:22). Jy behoort aan Hom! Maak Ps. 118:6 jou leuse: Die Here is by my, ek ken geen vrees nie; wat kan ’n mens aan my doen?

* Waak gevolglik om voortdurend te tob oor alles wat nou met jou gebeur het, bloot omdat jy bang is dat ander mense jou seerkry sal agterkom. Indien jy dit nie verbaliseer nie, kan dit meewerk tot nóg ʼn hoër stresvlak wat weer daartoe kan lei dat jou immuniteitstelsel kan verswak. Dan is jou kanse om enige siekte te kry baie hoër.

* Vind iemand teenoor wie jy net kan uitpraat. Begin ʼn joernaal waarin jy alles waaroor jy die dag geworstel het, kan neerskryf. Eindig dan elke inskrywing met ʼn gebed waar jy God dank vir al sy seëninge.

* Bid dat jou liefde “al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling”, sodat jy “die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom” (Fil. 1:9-10). Veral in jou werksituasie.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top