Redakteursbrief   September 2017

“’n Etenstafelkultuur van kos voorberei, vir mekaar voorsit en saam eet, skep die geleentheid om te onderskei hoe ons as huishouding “onsself aan ander gee” sodat hulle kan leef. Op dié manier onderskei ons as huishouding ons deelname aan die verlossingswerk van Christus in die wêreld rondom ons”  – Jannie Swart.

 Liewe geloofsvriendin,

Watter vrou hou nie van ʼn keurig gedekte tafel nie? Ons snuffel deur tydskrifte om te kyk hoe tafels mooigemaak word. Persoonlik hou ek van deesdae se neiging dat die tafelversierings eenvoudig en aards gehou word!

Toe Annamie Odendaal, ons boekresensent so ʼn paar maande terug haar resensie oor Ted en Amy Cunningham se boek “Come to the Family Table”, nogal met die veelseggende subtitel van “Slowing down to enjoy food, each other, and JESUS” aan my voorlê, het die inhoud van haar resensie my aan die hart gegryp.  Ek het die Bybel nadergetrek en besef dat daar ʼn prominente plek aan en etes en bymekaarkom rondom die etenstafel in die Bybel gegee word – dis veral heerlik om in die Nuwe Testament te (her)-ontdek wat Jesus alles aan tafel vermag het. So is ons tema “Rondom die tafel” toe gebore en ons het besluit om die tema vir ons September-uitgawe te gebruik, aangesien lente dié tyd is wanneer dit warmer word en  ʼn mens weer tafels op die stoep of in die tuin kan dek vir laataand se saamwees van die gesin!

Ons skrywers het die tafeltema vir hierdie uitgawe vir julle gedek – gaan sit saam aan aan die gesinstafel, gemeenskaplike gemeente-tafel, Nagmaalstafel, Bybelstudietafel, missionale tafel,  en aan die Bruilofsmaal van die Lam.  En Griet het gesorg vir ’n resep vir ʼn Sondaghoender-familiefees! Oor hierdie eetmaal-reis hoef ek jou nie verder in te lig nie – jy sal self ontdek en proe, by wyse van spreke kou en hopelik herkou!

“Rondom die tafel” roep by my twee sterk herinneringe op. Die eerste herinnering is ons eenvoudige plaaskombuis op Brits met die koolstoof in die een hoek. Die saam dank vir die kos by dowwe lamplig, my pa se growwe boerehande nederig voor hom saamgevou, die saam eet aan eenvoudige geregte, die saampraat, die saam-lag, saam nog na die ou Afrikaanse Radiostasie luister en dan daarna Boekevat.

En dis die Boekevat-deel wat my tweede herinnering oproep: ʼn gunsteling gedig van een van my gunsteling digters, wyle Prof. PW Buys. Gebrek aan spasie verhinder my om die hele gedig met julle te deel, maar ek sluit af met ʼn aangrypende deel uit “Voorspel”:

“Aandete, vars bakoondbrood en botter,

wildeheuningkoeke, moskonfyt.

Weinig woorde in die stilte,

die naderende nag se innigheid.

Die tafel afgedek en Boekevat.

Dreuning van ʼn stem vol donker basmusiek

wat langsaam oor die Hollands stotter

… die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Die aandgebed ’n wierookbrand.”

Kom susters, skakel af die TV’s en selfone tydens etenstye en dek die tafels!

Groete

Cobie Steyn

 

Wil jy gesels oor iets?

  • SMS: 082 555 9586 (begin SMS met VB)
  • E-pos: cobiesteyn@live.com
  • Facebookblad: Gereformeerde Vroueblad
  • Slakkepos: Posbus 178 Lydenburg 1120.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top