Redakteursbrief Maart 2015: Deugsaamheid

“Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig” (Filippense 4:8).

Liewe Susters,

Hierdie maand klim ons ʼn entjie verder op die leer van die geloofsverryking. Ons staan stil by 2 Petrus 1: 5 waar daar gesê word dat ons ons geloof moet verryk met deugsaamheid.  Nie so ʼn maklike woord nie – net as ʼn mens dink jy hét die betekenis daarvan mooi vasgebind, dan glip die betekenis weer na ʼn anderkant toe uit. Amper soos in my kinderdae toe ons in die plaasdam met ons kaal hande probeer visse vang het: Net as jy dink jy het ʼn vis beet, glip sy glibberige lyfie weer uit en “ploemps” hy terug in die water.

Nietemin reken ek dat die artikelskrywers hulle redelik goed van hulle taak gekwyt het met die vangs van hierdie “glibberige vis”.  Uit die artikels blyk dit dat deugsaamheid gaan oor die regte gesindheid teenoor die Here, oor die gelowige se begeerte en behoefte om volgens God se wil te lewe, om die regte dinge te doen. Om deugsaam te lewe, beteken om jou geloofsoortuigings, dit wat jy glo, prakties toe te pas.

Daar is natuurlik hier en daar iemand wat verdwaal het tussen deug en deeg… maar ek wil hulle nie vooruit hardloop nie. Gelukkig het daardie deegsame susters ook weer deeglik/deuglik  teruggedraai na deugsaamheid teen die einde van hulle rubrieke.

En dan is daar Kinta en Kinta se ma – ʼn nuwe rubriek wat gaan oor die gesprekke tussen ma en dogter. Kyk en lees maar self of jy dink dat Kinta en haar ma die deug van geduld al redelik onder die knie het.

Teen die tyd dat julle hierdie uitgawe in die hand hou, is die jaarlikse Sustersaamtrek al iets van die verlede. Dis my gebed dat dit vir elkeen van julle geloofsverrykend en versterkend was en dat julle ook uit sal gaan om sout en lig te wees in ʼn wêreld wat dit broodnodig het.

Dit is my vurige gebed dat elkeen van ons ons geloof sal verryk met deugsaamheid deur te streef na die dinge wat waar, edel, reg, rein, mooi en prysenswaardig is. Kom ons vra ook die Here dat Hy ons deur sy Heilige Gees sal lei om ons geloof só te verryk met deugsaamheid.

 

Liefdegroete in Christus

Cobie Steyn

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Share your comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top