Redakteursbrief Julie 2015: Julle is sout en lig

“…die eeu-oue Lamp gee elke aand weer nuwe lig” (Uit: Beginreël van  van PW Buys se gedig Stylus Virum Arguit uit die bundel

Liewe susters in die Here,

Die baie interessante maniere waarop elke saamtrekstreek die simboliek van sout en lig gebruik het om sale te versier en die hele dag in te kleur, het my laat besef dat die tema vir die Sustersaamtrek van 2015 die kreatiewe gawes van ons susters laat loskom het.  Maar die tema het ook die harte van die saamtrekgangers aangegryp – dit kan ʼn mens sien aan die terugvoer wat ons gekry het op Facebook en in die wandelgange. Heelwat van die sprekers het hulle bereid verklaar om ook hulle toerustingsgeleenthede te verwerk tot artikels en ons publiseer dit graag hierdie maand vir julle. So kan die onderskeie streke ook hoor wat by die ander streke oor die tema gesê is. Mag die lees hiervan goeie herinneringe oproep en ons almal weer opnuut aanspoor en sout en lig te wees waar elkeen van ons elke dag lewe.

Ons gebruiklike Saamtrekbylaag is ook by hierdie uitgawe van ons blad ingesluit… vir lekker terugkyk en herkou en onthou.

Ons het goeie terugvoer gekry op die biljette wat ons tydens die saamtrekke laat invul het – susters kon daarop hulle persoonlike inligting gee vir ʼn gratis blad (meeste van julle se gratis blaaie is reeds versend – in gedrukte en elektroniese formaat), en daar was ook geleentheid om nuut in te teken. Julle blaaie moet nou saam met die ander gepos word.  Ongelukkig het ons by sommige streke nog oponthoude gehad. Jammer daaroor. Ons probeer daardie data ook verwerk en elkeen bereik wat ʼn biljet ingevul het of ʼn lys voltooi het.  Nogmaals dankie aan Manda Nel wat al die data vir ons ingevoer en verwerk het.

Ons het ook gehoor van die afsterwe van Ds. Mechiel Venter, die eggenoot van een van die vroeër gereelde skrywers van die blad, Leona Venter. Leona, ons innige meegevoel en ons bid dat die Here jou sal vertroos en sal dra in hierdie tyd van hartseer.

Totdat ons weer gesels in Augustus: Mag elke leser van ons blad smaak gee waar sy ook al kom en lig wees vir die Here in hierdie wêreld.

 

Gegroet tot volgende maand

Cobie Steyn

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top