Redakteursbrief Februarie 2015: Geloofsverryking

“Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie” (Hebreërs 11:1).

My susters in die geloof,

In die boek Abba Vader (’n gebedebundel saamgestel deur Ds. PJ de Klerk, 1982), is daar ʼn gebed van Michelangelo opgeteken: “Gee my die ketting waaraan al die gawes van die hemel hang: die geloof! Ek verlang na die lewe van die geloof, ek soek die geloof…” ’n Entjie verder bid hy: Hierdie gawe van alle gawes is so groot “omdat daar sonder hierdie gawe geen vrede en vreugde in hierdie wêreld is nie”.

’n Mens kan maar net saam met Michelangelo bid: “Gee my die ketting waaraan al die gawes van die hemel hang: die geloof!”.  Na heerlike gedagtewisseling tussen die redaksielede oor temas vir 2015 het ons saam opgewonde begin raak oor 2 Petrus 1 waar Petrus amper, met respek gesê, goed bymekaar voeg soos die ou kinderrympies: “… en aan die boom was daar ʼn tak, daar’s ’n tak aan die boom, en die boom in die gat en die gat in die grond…”

Maar Petrus se stapeling is harts-erns: Hy sê ʼn mens moet al jou energie insit om jou geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.  Wat ’n mondvol, wat ʼn hart vol, hierdie leer van geloofsverryking wat elke gelowige lewenslank moet klim omdat God ons alles geskenk het – wonderlike gawes, om te lewe en Hom te  dien.

Die Gereformeerde Vroueblad gaan hierdie jaar, maand vir maand en uitgawe vir uitgawe (met uitsondering van ons spesiale uitgawes soos Paasfees en die Saamtrekuitgawe), hierdie geloofsleer trappie vir trappie klim. Ons redaksie bid dat dit vir elke leser ʼn geloofsverrykende pad sal wees.

En as jy saam met ons opgewonde wil raak hieroor, delf solank diep in die skat van God se Woord.  Lees 2 Petrus 1 (veral dan verse 1-8) en soek ander Skrifgedeeltes wat ook gaan oor al die dinge wat hier genoem word.

Lekker lees hierdie maand waar ons saam gesels en begin dink aan:  Geloofsverryking!

 

Liefdegroete in Christus

Cobie Steyn

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top