Deur Cobie Steyn

“Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ʼn veilige vesting is; so iemand is soos ʼn boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ’n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie” (Jer. 17: 7-8).

Liewe susters in die Here

Hoe wonderlik is dit nie om ʼn saadjie in die grond te sien ontkiem nie? ’n Klein plantjie steek dan later kop uit, om oor jare ʼn groot en geliefde koeltebome in jou tuin te word. Jy sien letterlik hoe daardie boom ontluik en groei!

Op die geestelike vlak van die lewe is dit ook nie anders nie. Teen die tyd dat ek bely dat Jesus Christus my persoonlike Verlosser en Saligmaker is, het die Here reeds die geestelike ontluiking in my hart bewerk. Daardie voorbereidingswerk in jou hart kon jy nie self doen nie – die Here deur sy Heilige Gees bewerk geloof in jou hart.

Maar Jesus praat ook in die evangelies van die koninkryk van God wat ontluik: dit is soos ʼn mosterdsaadjie wat eers baie klein begin en dan ʼn groot boom word wat skuiling bied (Matt. 13: 31-32; Mark. 4: 31-32; Luk. 13: 18-19). En in Ef. 4: 15 verwys Paulus na die gemeente van moet “groei na Christus toe”. Ons kyk in diepte na hierdie ontluiking wat op verskillende vlakke plaasvind.

Het jy iets in die Bybel raakgelees waaroor jy wonder en elke Sondag kom jy net nie tydens teedrink by die dominee uit om hom te vra nie? Of is daar ʼn geestelike kwelvraag waarmee jy nou al lank rondloop?

Hier by ons begin die indringervoëls, die Indiese Minahs, hulle sagte murmelgeluide maak (ʼn mooi geluid vir my, ’n irritasie vir my man want hulle verjaag die inheemse voëls!) en die gras groei stadiger en hoef nie kort-kort gesny te word nie. Dan weet ek: Ons staan op die drumpel van herfs – ons moet solank droë kaggelhout bymekaar maak.

Mag julle die Here se beskerming en seën ervaar en soos sterk palmbome wat in Hom gewortel is, ontluik, groei en vrugte dra.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Cobie Steyn
Cobie Steyn
Ek bly op Lydenburg, is getroud met Abel Steyn, wat predikant is van die Gereformeerde Kerk Lydenburg. Ons het 3 kinders (1 dogter en 2 seuns) wat almal al groot en uit die huis uit is. Ek het onder redakteurs Ansie du Plessis en Mariana Venter begin artikels skryf. Sedert Mei 2009 is ek redakteur van die blad. Dit is vir my ʼn voorreg om die blad so saam te stel dat die inhoud sal bydra tot geestelike verryking en geloofsgroei vir vrouens. Opgeleide onderwyseres in Afrikaans en Engels (min skoolgehou); 9 liefdesverhale by Lapa gepubliseer. Beroep tans: Voltydse PA vir blinde predikant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top