Deur Prof. Ben de Klerk

Hoe moet ek onderdanig wees aan my man?

Onderdanig aan haar eie man

 Die vraag is na aanleiding van wat die Heilige Gees sê in Efesiërs 5:22: “Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig” (1933/53-vertaling).  In hierdie deel van die brief gaan dit om die nuwe lewe wat gelowiges van die Here ontvang het, alleen omdat God ryk is in barmhartigheid en ons innig lief het. ʼn Gelowige vrou kry die nuwe lewe en moet vervul word en wees met die Heilige Gees en kan dan onderdanig wees aan haar eie man. In hierdie hele gedeelte gaan dit om die huweliksverhouding waar die Here aan die man opdrag gee om sy eie vrou lief te hê, soos Christus die gemeente liefhet. Hierdie opdrag is binne die huwelik en nie elke vrou moet aan alle mans onderdanig wees nie.

In die Joodse samelewing van destyds was die vrou nie as mens gesien nie en in die Griekse samelewing was die vrou die man se slaaf en sy kon glad nie in mans se geselskap kom nie. In die Romeinse samelewing was byna alle mans aan hulle vroue ontrou, want die vrou is in al daardie samelewings net as gebruiksartikel en slaaf gesien. Christus herstel die vrou in daardie samelewing en tot vandag as gelyke van die man voor God.

Wat beteken “onderdanig”?

 Onderdanig beteken om vrywillig te dien en te ondersteun en dit is die roeping van elke lidmaat in die gemeente: Wees onderdanig aan mekaar uit eerbied vir Christus (net die vorige vers 21). Binne die gemeente moet elkeen aan die ander onderdanig wees, dus ook die gelowige man teenoor sy eie vrou.

Onderdanig beteken nie dat een die baas is en die ander die slaaf nie. Onderdanig beteken dat iemand, uit liefde gedryf, vrywillig die ander dien. Hoekom pas Paulus dit nou in die volgende vers spesifiek op die vrou toe? Juis om teenoor die slegte siening van die vrou in daardie samelewing die nuwe posisie van die vrou teenoor haar man reg te stel. Die vrou is haar man se gelyke voor God en in die harmonie van die huwelik is sy die man se vrywillige helper op geestelike en materiële gebied. Die beeld wat hiervoor gebruik kan word, kom uit die boubedryf van jare terug. Wanneer ʼn muur van klei aanmekaar gesit is, word ʼn stut teen die muur geplaas wat die muur regop hou. Sy is soos ʼn stut wat hom ondersteun en daarom word onderdanig wees gedoen uit ʼn posisie van krag. Onderdanig wees kry so ʼn betekenis van getrou wees in die huwelik.

Soos Christus

Christus se regering oor man en vrou is vol liefde en Hy, die Here, dien ons. Die vrou moet aan haar eie man onderdanig wees soos sy onderdanig is aan Christus. As gelowige is haar diens aan Christus vol liefde en dankbaarheid omdat Hy ons met sy lewe “gedien” het. Haar vrywillige, uit ʼn hart van liefde-onderdanigheid aan haar man reflekteer haar liefde vir Christus.

Die man is hoof van sy eie vrou soos Christus Hoof is van die kerk. God plaas ons nuwe mense onder een Hoof: Christus. Christus red, versorg en laat groei die kerk en so word die man se hoofskap oor sy vrou bepaal. Hy moet haar liefhê en daarom moet hy met sy liefde haar as gelowige versorg en geestelik laat groei. Onderdanig wees beteken dankbare erkenning en ontvangs van Christus se liefde en sorg en so ook haar man s’n. So deel ʼn huweliksmaat aan haar man se nuwe lewe deur in vryheid, met blydskap en dankbaarheid hom te help en te ondersteun.

En die ongetroude vrou?

Wat sou hierdie deel vir die ongetroude vrou en weduwee beteken? Dit beteken dat die roeping om aan haar eie man (wat sy nie het, of nie meer het nie) onderdanig te wees op ‘n ander manier vir haar geld. Sy is as nuwe mens vry om voluit aan Christus onderdanig te wees. Sy kan met onverdeelde aandag fokus op vrywillige liefdesdiens aan Christus en aan sy liggaam, die kerk, Sy kan verseker wees dat Christus die Bruidegom haar uit liefde dien, versorg en laat groei omdat sy ook bruid van Hom is. Miskien skep ons te min geleenthede vir die ongetroude vrou en vir weduwees om Christus en sy gemeente te dien.

Die getroude vrou is soos ‘n stut wat haar man ondersteun en daarom word onderdanig wees gedoen uit ‘n posisie van krag.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Share your comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top