Deur Cobie Steyn

Snuffel ʼn mens net ʼn klein bietjie rond op landbouwebwerwe en jy kom gou agter: die boer wat agter die versorging van ʼn moderne wingerd staan moet sy storie ken! Hy moet kennis hê van die tipe grond waarin die wingerdstokke geplant moet word, hoe ver die stokke uitmekaar geplant moet word, teen watter helling… om van die intensiewe versorging van die wingerdstok wanneer dit gegroei het, nie eens te praat nie: Die fyn balans van onkruidbeheer; kennis van plae en insekte; kennis van hoe om rég te snoei om die beste oes te verseker, die aanhoudende fyn dophou van die wingerd dat niks verkeerd loop nie…

Al hierdie dinge moet nougeset nagekom word deur die boer, sodat hy uiteindelik tevrede en trots sal wees op die eindproduk: uitgeswelde, gesonde trosse druiwe!

 

Daarom is dit so mooi wanneer Jesus in Joh. 15: 1 sê: “Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer”.  Hierdie woorde, asook die res van die hoofstuk tot by vers 17 wat oor Jesus Christus – die ware wingerdstok –  gaan, dui op die intieme onskeibaarheid en werking van die Drie-enige, ewige God. As Jesus na sy Vader as “die boer” van die wingerdstok verwys, roep dit dadelik by ʼn mens die woorde op van Artikel 8 van Die Nederlandse Geloofbelydenis: “Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge”.

Die oorsprong van die ware Wingerdstok

Net soos wat die druiweboer van vandag die grond moet gereed maak en die wingerdstok moet plant, het God die Vader in sy alwysheid, regverdigheid vir Jesus aarde toe gestuur om versoening te kom bewerk tussen Hom en sy vervreemde, sondige kinders. Uit liefde het God Jesus Christus as’t ware soos ʼn wingerdstok kom “plant” sodat ons in Hom kan vasgeanker kan bly: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh. 3:16).

So het ons vergifnis gekry vir ons sondes, is ons gereinig, skoongemaak van ons sondige bestaan.  Deur Jesus Christus se kruisdood is ons geregverdig voor God.

Die Versorger en Onderhouer van die wingerd 

Net soos wat die moderne boer intensief na sy wingerde moet omsien, sien God die Vader om na die ware wingerdstok en die lote. Daar word intensief gekyk: die lote wat nie vrugte dra nie, word afgesny. Dit kan vir ʼn mens amper onregverdig klink: hoe kan iemand wat in die kerk is, as ʼn dooie loot verklaar word en afgesny word? Maar dit is net dié mense wat maar net vir “statistieke-onthalwe” lidmaat is, maar wat nie waarlik glo nie, wat afgesny word. Hierdie  oordeel oor die afsnywerk kom ons nie toe nie – dit sal daarop neerkom dat een loot van die wingerdstok besluit ʼn ander loot is onvrugbaar en dit probeer afsny en dit is tog nie moontlik nie.  Hierdie afsnywerk, hierdie wegsnoeiwerk is, net soos wat die boer van vandag self moet besluit watter lote snoei hy weg en watter behou hy, uitsluitlik die Vader wat in sy regverdige, genadige oordeel daaroor sal besluit.

God die Vader sien ook die lote raak wat alreeds vrugte dra en daardie lote snoei Hy reg “sodat dit nog meer vrugte kan dra” (Joh. 15:2b).

Snoeiwerk hier aan die einde van die winter in ʼn mens se eie tuin, kom ons sê maar aan jou rose, laat maar dikwels ʼn droewige prentjie van kaal, droë stekelrige plante. Maar net soos wat jou roosboom jou aan die begin van die lente met nuwe groen lote en later ʼn helder blommeprag verras, en net soos wat die wingerd uiteindelik swaar van die vrugte hang in hoogseisoen, so gaan dit ook in jou lewe.

God die Vader se snoeiproses kan soms pynlik wees – Hy kan ook die pad van lyding en beproewing volg om jou geloof nog meer te laat verdiep en jou nog beter en mooier vrugte te laat dra:  “Lyding kan ook God se snoeiskêr wees. Miskien het God jou uitgekies om aan jou lewe te snoei. Dit is wel pynlik, maar die einddoel is juis dat jy meer vrugte van dankbaarheid sal kan dra. Vrugte wat wys dat jy Hom bo alles liefhet en jou medemens se belange op die hart dra. Wie geestelik volwasse geword het, aanvaar die snoeiskêr van God” (Dr. B. Duvenage: Worstelinge oor die waaroms in die lewe, p. 128; Publikasie van Die Bybelskool van Centurion, 2005).

Wanneer Jesus, wat die Woord is wat mens geword het (vgl. Joh. 1: 1-5), vir sy dissipels sê: “Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het” (Joh.15:3), sien ons God Drie-enig aan die werk hier in die gelowige se lewe, want sê Die Nederlandse Geloofsbelydenis dan nie juis “Die Seun is die Woord, die Wysheid en die Beeld van die Vader” nie?

Die Vader-boer stimuleer voortdurende groei

Die hedendaagse wingerdboer snoei die wingerd en gee verskeie voedingstowwe aan die plant om voortdurende groei te verseker.  Net so stuur die Vader sy Gees, die ander Voorspraak, om vir ewig by ons te wees (vgl. Joh. 14: 15-17).  Die Heilige Gees wek die geloof in ons harte, sodat ons lewende lote word wat vrugte dra – waarvan seker die belangrikste vrug liefde vir God en liefde vir die naaste is.  So sien ons die Heilige Gees, “die ewige Krag en Mag wat van die Vader en die Seun uitgaan”  aan die werk in ons harte en ons lewens.

Daarom praat Jesus in Joh. 15: 9-17 met sy dissipels oor die liefde.  Nee, Hy praat nie net nie – Hy gee vir hulle die opdrag om in sy liefde te bly, gehoorsaam te wees aan die opdragte van ons hemelse Vader (die boer, die versorger van die “lote”) en om mekaar lief te hê.

Vrugte tot verheerliking van die Vader

Net soos wat die moderne boer tevrede kan terugstaan en sy oog laat gly oor ʼn wingerd wat swaar van die druiwetrosse hang, net só verheerlik ons God die Vader wanneer ons as dissipels van Christus, ín Hom bly en baie vrugte dra.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top