Jesus sal net so terugkom

Deur Martie Bargiacchi

“Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ʼn wolk het Hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere voor hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel sien opgaan het” (Hand. 1:9-11).

Ons kan ons maar net voorstel hoe die dissipels aan  daardie laaste blik op Jesus moes vasgeklou het. Enige iemand wat al ʼn geliefde aan die dood moes afstaan, sal hom- of haarself kan vereenselwig met daardie laaste kyk  – die insink vir die onthoudae, die koesterdae. Vir die gelowige daardie trooswoorde:  “ …eendag sal jy hom weer sien..”  ʼn Eggo wat tweeduisend jaar terug, self by monde van twee engele, oor die Seun uitgespreek is.

Vir die ongelowige is daar ongelukkig geen troos of sin uit hierdie woorde van die engele te bied nie.

Wag vir die gawe in gehoorsaamheid

Sou jy die verloop van die apostels se handelinge direk na die hemelvaart volg, sal jy iets vind wat  moontlik  effe vreemd mag voorkom. Die apostels  het dadelik vanaf die Olyfberg na Jerusalem teruggekeer, om volhoudend saam met medegelowige vrouens te bid. Waarvoor? Vir Jesus se belofte dat Hy in sy plek vir hulle die Heilige Gees sal stuur, natuurlik. Opmerklik is dat niemand gou eers afgedraai het om familie te gaan groet, of om eers te gaan uitspan, om daardie laaste paar dae se spanning te gaan afwerk nie. Jesus het ʼn belofte, gekoppel aan ʼn opdrag, aan die apostels gegee: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het” (Hand. 1:4).

Hierdie belofte het gehoorsaamheid en opoffering vereis. ʼn Geloofsdaad wat in vandag se tyd so half net vir die “radikale gelowiges” gereserveer word. Jy weet, so tussen die kinders se op-en aflaai by die skool en sport, inkopies, halfdagwerk, kerklike aktiwiteite, gimnasium toe gaan, e-posse lees en  byhou met Facebook, is daar net nie tyd vir lang gebedsessies nie.

Die manne wat gehoorsaam dadelik terug is na Jerusalem, word aan die begin van Handelinge “apostels” genoem. ’n  Dissipel beteken om te volg, die dissipels was dus leerlinge wat die Jesus gevolg het om deur Hom onderrig te word, en apostel dui op  die gesag om namens Jesus Christus te praat.  Hulle, die apostels, is nou toegerus om uitgestuur te word om te gaan verkondig.

Die twaalf apostels het Jesus hulle prioriteit gemaak en daarmee saam die beloning ontvang  van ’n  intieme verhouding met God en hulle ontvang ook die gesag om Hom hier op aarde te verteenwoordig.  Slegs tien dae na die hemelvaart, terwyl die apostels volhard het in gebede en gemeenskaplike samekomste, het die Here sy Heilige Gees uitgestort  (vgl. Hand. 2: 1-13). Om en by drieduisend mense het tot bekering gekom en die boodskap moes verder versprei word: Jesus kom weer.

Dis nou al tweeduisend jaar later en die mense wag.

Jesus wag ook…

Jy het die gawe ontvang. Gaan werk nou vir Hom.

Waarvoor wag Jesus? Hy het ons tog met die uitstorting van die Heilige Gees ten volle toegerus om sy taak hier op aarde uit te voer. Wat is ons roeping terwyl Jesus wag? Ons mag nie talm of sloer nie en moet onsself volkome in die stryd te werp teen die sondes van die wêreld. Ons moet gehoorsaam aan die Here leef. Radikaal gehoorsaam. Selfs in die klein dingetjies wat vir ons soms so onbenullig lyk, kan God iets onbeskryfliks vermag. Sagaria 4:10 stel dit so mooi: “ Moenie die dag van die klein dingetjies gering ag nie.”

Wie die klein dingetjies gering ag, sal ook terugdeins vir die “groot opdragte” soos om ʼn diensgroep in jou kerk te vestig, of om ʼn Bybelstudiegroep te lei, of die Woord aan ongelowiges te gaan verkondig.  Opdragte waaroor jy wil kleinkoppie trek omdat jy voel híérdie is bokant jou menslike vermoëns, talente, gawes en sommer, ja ook net buite die reikwydte van jou eie wil. Ja, te midde van ons stryd teen die vlees, sal sekere opdragte glad nie lekker wees nie. Maar selfs hier staan die Here gereed om ons te onderskraag en toe te rus. Dit is Jesus self wat sê: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n  ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees naamlik die Gees van die waarheid” (Joh. 14: 16-17a – 1983-vertaling).   Die 1953-vertaling praat van die “Trooster” terwyl die Bybel vir Almal verwys na die Heilige Gees as “n Helper”. Die Heilige Gees word deur die Vader gegee om ons toe te rus,  te troos en  te lei – ook wanneer ons voor “groot opdragte” te staan kom.

Terwyl ons vir Jesus wag om weer te kom, wag Hy dus vir ons om in die geloof te volhard en in geloof Hom te dien en te eer: In die alledaagse, “klein” dingetjies en in sy “groot opdragte”.

Jy sal Jesus sien kom, net soos Hy gegaan het

 Hoe wonderlik, die verskyning van twee engele – in die Bybelse tyd was dit gebruik dat belangrike gebeure bevestig sou word deur twee getuies en nie net een nie. En die engele gee die versekering vir die apostels:  “Hierdie Jesus… sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel sien opgaan het” (Hand. 1: 11).  Opgesluit in hierdie woorde lê daar die bemoediging dat dié geleentheid nie ʼn finale afskeid is nie.

Dwarsdeur die boek Handelinge, asook in die briewe aan die gemeentes wat op die boek Handelinge volg, sien ons Christus is in liggaam (as Woord wat mens geword het) weg, maar sy blywende teenwoordigheid en energie (die werking van die Heilige Gees) blyk uit alles waarvan daar getuig word: Die bekering van duisende, die stigting van gemeentes, die ommekeer van Saulus (wat Paulus word) – om maar net ʼn paar dinge te noem. Om weer bewus te word van hierdie kragtige werking van Jesus Christus deur die Gees, is dit die moeite werd om weer die boek Handelinge in detail te bestudeer.

Maar hierdie energie, hierdie werking van die Heilige Gees was nie net die gelowiges van Handelinge beskore nie. Ons word deur die kragtige werking van die Gees in ons harte so onlosmaaklik deel van ons Verlosser, dat ons  nie anders kan as om Hom in gedagtes, woorde en dade te wil dien nie.

Ja, eendag gaan ons ook almal Hom sien terugkom op die wolke; net soos wat Hy gegaan het: “Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees.”(1 Tess. 4:14).

Mag die Gees se versugting dan die dogters van Sion, na hul Bruidegom laat uitroep: “ Kom! Maranata!”

En hierdie keer sal God self sy ramshoring oor sy tempel blaas.

En Hy sal kom.

Vir jou en vir my.

 

 

 

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top