Deur Cobie Steyn

’n Loot van ’n wingerdstok kan slegs lewenssap kry om te bly groei en goeie vrugte te dra, as die loot vásbly aan die wingerdstok.  Ons lééf waarlik omdat God self ons in die wingerdstok ingeplant het deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis.

 

Oorvloedige vrugbaarheid in die ware wingerdstok

In Joh. 15: 1-8 is daar sprake van sterk groei, van toename in vrugbaarheid: “…elkeen wat vrugte dra” (vs. 2b) word reggesnoei om “nog meer vrugte te kan dra” (vs. 2c) en as ons in Christus bly sê Hy sy Vader word verheerlik daardeur “dat julle baie vrugte dra” (vs. 8b). Vrugte, meer vrugte, baie vrugte!

Die oorvloedige vrugte-oes in ʼn gelowige se lewe is net moontlik deur God Drie-enig se genadewerk in ons lewens en harte.

Die vrugte van ʼn lewende loot

  • Belydenis

Die loot moet tog erken waar hy of sy die wáre lewe vandaan kry om te groei. Daarom moet ons, die lewende lote, glo en bely dat die ware wingerdstok wáárlik die Seun van God is: “Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God” (1 Joh. 4:15).

  • Gehoorsaam aan God die Vader

Jesus self stel die voorbeeld van gehoorsaamheid hier in Joh. 15 wanneer Hy deurentyd verwys dat Hy die opdragte van sy Vader uitvoer en gehoorsaam (vgl. verse 10 & 15).

Net soos wat Jesus gehoorsaam was aan sy Vader tot in die dood toe, moet ons gehoorsaam wees aan God se Woord. God wil hê dat die lewende lote sal soek na sy wil en sy wil sal uitvoer. Die kern van wat God wil hê, hoor ons al in Eksodus 20, maar niemand kon dit vir ons mooier opsom as Jesus Christus toe Hy in Matteus 22 gesê het jy moet die Here jou God liefhê en jou naaste soos jouself nie (vgl. verse 34-40).

Omdat God ons Vader ons so liefgehad het dat Hy sy enigste Seun opgeoffer het aan die kruis om ons te red (Joh. 3:16), kan Hy van ons hierdie gehoorsaamheid tot liefde vir Hom en liefde vir ons naaste vra. Ons is nou klaar deur God se liefde vás aan Jesus Christus – daarom gee Jesus sy dissipels, en ook ons wat vandag, nou in 2017 sy dissipels is, opdrag gehoorsaamheid:  “Die liefde vir God bestaan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat ʼn kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? (1 Joh. 5:3-5). 

  • Deel aan die gemeenskap van die gelowiges

Nes die maklike, organiese beeld van Jesus wat die ware wingerdstok is en ons die lewende lote wat in Hom moet bly om te groei en vrugte te dra, sê Paulus op verskeie plekke dat die kerk die liggaam (lyf) van Christus is en Christus die Hoof (kop).  Dit lees ons onder andere in gedeeltes soos 1 Kor. 12 en Ef. 4.

As lewende lote kan ons onsself nie “afsny” van die ware wingerdstok  en bly vrugte dra nie, ook kan ʼn liggaamsdeel nie op sy eie funksioneer sonder dat hy die opdragte van die brein (“kop”) kry nie (1 Kor. 12: 14-20).  Daarom kan ʼn ware gelowige nie sê dat sy in God glo, maar haarself dan afsny van die kerk van die Here hier op aarde nie.  Elkeen van ons het die opdrag om as lewende lote van die ware wingerdstok, as lewende liggaamsdele van die liggaam van Christus, aktief deel te wees van die gemeenskap van die gelowiges.  Dit beteken eenvoudig dat jy as verloste kind van God moet deelneem, dien en doen wat jou hand vind om te doen as deel van sy kerk hier op aarde. 

  • Baie vrugte

In sy brief aan die gemeentes van Galasiërs praat Paulus met gelowiges, lidmate van die kerk, wat gedink het dat hulle redding in iets anders kan lê as om vas te wees aan die ware wingerdstok, Christus – hy sê hulle het afvallig geword van Christus en ʼn “ander evangelie” (Gal. 1:6) aangeneem – daar is deur dwaalleraars verkondig dat nie-Jode ook gered kan word deur slegs die wet te onderhou – dis nie nodig om in Christus te glo nie. Dit staan lynreg teenoor die gelowige wat moet bely dat Jesus die Christus  en waarlik Seun van God is.

Dwarsdeur hierdie brief wys Paulus daarop dat ons ware redding en vryheid nét in Jesus Christus lê en dat ʼn mens net waarlik in Christus deur die Gees van God beheers en gelei kan word om so die vrug van die Gees in ons lewens te kan dra. En dan is daar sommer sprake van “baie vrugte”: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (vgl. Gal. 5: 22-23a).

God se ewige liefdes-siklus

In hierdie hele proses waar ons “ingeplant” word in die ware wingerdstok, gaan God se liefde ons liefde vooraf. Hy het ons eerste liefgehad en daarom het Hy ons kom red en as lewende lote ingeplant in die ware wingerdstok. Nou moet ons sy liefde aan ander deurgee – ons kan sê sy liefde vergesel ons liefde: by Hom leer ons hoe ware liefde moet lyk. Ons liefdesbediening volg ná sy groot liefdesbediening.  Ons liefdesbediening moet God se liefde eggo. Die uitlewing van hierdie ware liefde gee vir ons diepgewortelde blydskap (Joh. 15:11).

Kom ons gehoorsaam Jesus Christus se opdrag en gaan uit – die lewe en wêreld in – om “vrugte te dra, vrugte wat sal hou” (Joh. 5: 16b).

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top