“Kan ons mense dissipels van Jesus laat word?”

In Matt. 28:19 lees ons een van die bekendste uitsprake in die Woord van God, die groot opdrag van Jesus aan sy kerk : “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…”

Die vraag is nou of dit regtig kan beteken dat óns mense moet verander in volgelinge van Jesus? Moet óns die verandering bewerk? Kan iemand sê: “Daardie persoon se geloof en bekering is die resultaat van wat ek gedoen het?”

As ‘n mens die oorspronklike vraag só stel, besef jy sommer al klaar: Nee, óns kan nie mense dissipels maak nie, dis bo ons vermoë. Maar die erkenning van ons onvermoë stel ons dadelik voor ‘n ander vraag: “Waarom sê ons Here dit dan so? Wat beteken Matt. 28:19 dan?”

Hy doen dit.

Jesus se uitspraak dat alle mag in die hemel en op die aarde aan Hom gegee is (vers 18) help ons om sy opdrag te kan verstaan. Ons het nie die mag nie, ons kan nie mense se koppe en harte draai en hulle lewens verander nie, maar Hy kan. Hy het met sy offer aan die kruis en sy opstanding Satan en al sy bose magte oorwin, en daarmee die mag verkry om mense uit die ewige dood te red en ʼn betekenisvolle lewe (ewige, ware lewe) te gee.
Hoe oefen die Here Jesus sy mag uit?

Hy gebruik sy getuies daarvoor. Hy stuur mense wat in geloof aan Hom behoort om teenoor alle mense te getuig dat Hy die mag het om lewens te verander en mense uit die donker dieptes van ongeloof en goddeloosheid te bevry. Hy gebruik die getuienis van sy volgelinge op so ʼn kragtige manier dat hulle deur hulle woorde en dade én sy Gees mense bring tot geloof en aanbidding en bekering.

Dit gebeur net as mense Hom en sy ontferming sien in die lewe van sy getuies, en in hulle verkondiging duidelik hoor dat dit Hy is wat vry maak en nuut maak. Hy kies en Hy roep en Hy red en Hy bewerk die verandering waarvoor Hy ons gebruik.

Dis nie halwe werk nie

Die Here doen nooit halwe werk nie, en ons mag dit ook nooit doen nie.
Uit sy opdrag is dit duidelik dat mense sy dissipels word as ons die volle omvang van ons taak besef en dit alles doen. Hy sê letterlik: “… maak mense my dissipels deur na hulle toe te gaan, deur hulle in my verbondsvolk te verwelkom en deur hulle te leer om as my dissipels te leef.”

Hy wil hulle deur ons bereik. Deur ons kontak met mense wil Hy kontak met hulle maak sodat hulle kan agterkom dat Hy die liefde gee wat hulle nog altyd mis. Deur ons kontak met hulle wil Hy hulle oë oop maak vir die leegheid en selfvernietiging van ‘n bestaan sonder God. Deur ons kontak met hulle hoor en sien hulle hoe heerlik dit is om in vryheid te kan lewe.

Daarom stuur ons Here ons na alle mense toe om almal wat by Hom in geloof die lewe vind, ook te doop, want hulle word saam met ons deel van sy verbondsvolk wat leef uit sy genade, deur sy Gees en tot sy eer. So kom sy koninkryk in die lewe van mense en gemeenskappe, in alle nasies.

Só is dit ons wat dissipels maak

Hy stuur juis ons wat by Hom verlossing gekry het, en vergifnis en nuwe lewe, ons wat Hom ken en liefhet, by Hom leer en Hom volg. Hy gebruik juis ons, wat weet wat dit beteken om sy dissipels te wees, wat geleer het om onsself te verloën en ons Here te bely. As ons dan alles doen wat Hy van ons vra sonder om te wonder of dit nie dalk al darem genoeg is nie, dan sien ons dat mense sy dissipels word. Dan maak ons dissipels van al die nasies.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Cobie Steyn
Cobie Steyn
Ek bly op Lydenburg, is getroud met Abel Steyn, wat predikant is van die Gereformeerde Kerk Lydenburg. Ons het 3 kinders (1 dogter en 2 seuns) wat almal al groot en uit die huis uit is. Ek het onder redakteurs Ansie du Plessis en Mariana Venter begin artikels skryf. Sedert Mei 2009 is ek redakteur van die blad. Dit is vir my ʼn voorreg om die blad so saam te stel dat die inhoud sal bydra tot geestelike verryking en geloofsgroei vir vrouens. Opgeleide onderwyseres in Afrikaans en Engels (min skoolgehou); 9 liefdesverhale by Lapa gepubliseer. Beroep tans: Voltydse PA vir blinde predikant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top