Saamgestel deur Ds. Christo Swanepoel

Wanneer Jesus sy kerk beskrywe deur die simbool  van ʼn wingerdstok, sy lote en vrugte te gebruik is dit duidelik dat al hierdie dinge één is. Só sterk is die band tussen Christus en sy kerk. Dit is opmerklik dat al die lote op een of ander stadium geknip word. Dié wat vrug dra, word gesnoei – dit is tot hulle voordeel. Dié wat geen vrugte dra nie, word uitgeknip – hulle word verbrand. Die snoeiproses is dus ʼn saak van beoordeling. Die vraag is of daar vrug gelewer word. Sonder vrug is dit vuur. As daar vrug is, is daar nuwe seën.

Hierdie boodskap van Jesus motiveer sy kerk om die lewenskrag wat hulle by Hom ontvang uit te dra deur ʼn verskil te maak in hierdie wêreld.

AANHALINGS

Wanneer die krag van die wingerdstok in ʼn loot self vassteek, kom die krag nie verder nie en lewer geen vrug nie. Dan is daar geen waarde vir die wingerdstok of vir die boer nie. So ʼn loot word afgesny, want ʼn loot is nie daar vir homself nie – Jan van der Watt.

 • Ons gebede is die vernaamste vrug van ons dankbaarheid – Heidelbergse Kategismus, Sondag 45.
 • Dankbaarheid is ʼn vrug waarvan nie een van ons te veel kan gee nie – AJ Cronin.
 • Alhoewel Jesus gekom het om die evangelie te verkondig, het Hy in die eerste plek gekom sodat daar ʼn evangelie kon wees om te verkondig – RW Dale.
 • Die Here se laaste woorde vir die kerk was nie ʼn groot opdrag nie, maar ʼn smeking tot bekering – Vance Havner.
 • Wanneer jy in die lig van die ewigheid lewe, verander jou waardes – Rick Warren.
 • Solank jy altyd ontevrede is met wat jy is, sal jy dit kan bereik wat jy behoort te wees – Augustinus.
 • Alle groei wat nie na God toe is nie, is ʼn groei na verrotting  – George MacDonald.
 • Geloof is die vaste vertroue in God se karakter, al kan jy sy weë op die oomblik verstaan nie  – Oswald Chambers.
 • Die belangrikste les wat ek in God se skool geleer het, is om die Here namens my te laat kies – Dwight L. Moody.
 • Ware geluk is om God te ken – Johannes Calvyn.
 • God gee sy straf volgens verdienste, maar sy genade sonder maat  – Thomas Fuller.
 • Ek het God gesoek totdat Hy my gevind het – Blaise Pascal.
 • ʼn Mens oortree nooit die wet van God sonder om vroeër of later die gevolge daarvan te dra nie – Lydia Child.
 • Sodra ek liefde teenoor ander mense bewys weet ek dat dit Jesus is wat deur my optree – Thérèse von Lisieux.
 • God se wil is nie iets wat jy moet ontdek nie, dis eerder iets wat jy moet doen – Gerald Sittser.
 • Om God se wil te ken is die grootste kennis. Om God se wil te doen is die grootste prestasie – George W Truett.
 • Ons beste en mooiste prestasies sal uiteindelik verbygaan, maar dit wat bereik is in die koninkryk van God, sal nooit verbygaan nie – Louw Alberts.
 • Christenskap sonder dissipelskap is altyd Christenskap sonder Christus – Dietrich Bonnhoeffer.
 • In die Christelike lewe is dit nie hoe jy begin wat belangrik is nie, maar hoe jy eindig – Steve Farrar.
 • Die kerk se taak is om Christene te leer hoe om Christus te volg, suiwer en eenvoudig – Martin Luther.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top