Saamgestel deur Ds. Christo Swanepoel (GK Lyttelton)

Geloofsverryking… Geloof is ʼn gawe wat ons by God ontvang het. Hy het dit in ons harte geplant. Hierdie geloof is ʼn krag uit die hemel wat ons besit. ʼn Gelowige mens moet met hierdie hemelse krag in ons wêreld funksioneer.

Om te opereer in hierdie wêreld moet ons hierdie geloof verryk. Om geloof te verryk beteken om God se krag oor te sit in dade en in besluite. Deur die eeue is daar vele gelowiges wat hierdie waarheid in die praktyk laat weerklink. Hier volg ʼn paar voorbeelde van mense wat hulle geloof prakties gemaak het omdat hulle dit verryk het wat God aan hulle gegee het.

 

Die leersentrum is die denke: As God daar oorneem, verander my stemtoon, my belewing van die erediens, my visie en my horisonne. Dan verander ek – Maretha Maartens.

Geloof is om seker te weet dat daar ʼn oseaan is omdat jy ʼn spruitjie gesien het – W.A.Ward.

Wat die wêreld so nodig het is sigbare geloof! Dit is geloof wat dade word en ʼn verskil maak – Wil Vosloo.

Geloof is die siel se blik op ʼn reddende God – A.W. Tozer.

Geloof beteken om die onsienlike te sien maar nie dit wat glad nie bestaan nie – A.W. Tozer.

ʼn Klein geloof sal jou siel in die hemel bring, maar ʼn groot geloof sal die hemel in jou siel bring – Charles Spurgeon.

Jou geloof is die fyn ketting wat jou met die oneindige verbind – Elizabeth O. Smith.

Vrees het aan die deur geklop. Geloof het gaan oopmaak.  Niemand was meer daar nie – Herbert Prochnow.

Die belangrikste les wat ek ooit in God se skool geleer het, is om die Here namens my te laat kies – Dwight L. Moody.

Dit is wel deur geloof wat ons gered word, maar daardie geloof is nooit alleen nie. Dit is altyd vergesel deur dade – Martin Luther.

Smart kyk terug, kommer kyk rond, geloof kyk op – Guideposts.

Daar is geen beter metode om die geestelike lewe te verryk as om elke dag te begin en  nooit te dink dat jy genoeg bereik het nie – Francis de Sales.

 Daar word nie slegs van ons verwag om Jesus te dien nie, ons moet soos Hy wees – Derek Copley.

Die rustige skoonheid van ʼn heilige lewe het naas die krag van God, die magtigste invloed op die wêreld – Blaise Pascal.

Ek wil nie net ’n geloof besit nie. Ek wil ʼn geloof hê wat van my besit neem – Charles Kingsley.

Geloof maak dinge moontlik. Niemand het iets gesê van maklik nie – George Swinnock.

Die Christen se brandstof op die pad van heiligmaking is geloof – Dirkie Smit.

Om naby God te kom, is om te verander – Choan-Seng Song.

Groot dade word nie deur krag volvoer nie, maar deur volharding – Samuel Johnson.

Om te verwag dat God alles gaan doen en ons kan maar net hande gevou sit en glo, dit is nie geloof nie — na my mening is dit eerder bygeloof – Martin Luther King jnr.

 

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top