Deur Prof. Gert Breed (toerusting gegee by Suid Gauteng se saamtrek van 2015)

Matteus 5:16  Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Dit is nou een ding wat nie met ʼn Christen-vrou mag gebeur nie: Sy mag nie misgekyk word nie! Dit beteken nie dat jy heeltyd die middelpunt van belangstelling moet wees nie, maar jy mag nie onopvallend wees nie. Soos sout nie mis geproe kan word nie en soos ʼn lig in ʼn donker kamer nie misgekyk kan word nie, so is die volgeling van Jesus Christus. Jy beïnvloed die omgewing waarin jy beweeg, elkeen van ons op haar eie manier.

 Jesus beskryf hierdie identiteit van jou

Jesus gebruik ʼn beeld om hierdie waarheid uit te druk: “ʼn Stad wat bo-op ʼn berg lê kan nie weggesteek word nie”. ʼn Getroue volgeling van Jesus kan nie weggesteek word nie.

Jesus sê vir ons, volgens Matt. 5, dat hierdie kenmerk dat ons nie misgekyk kan word nie, deel is van ons identiteit. Julle ís lig, julle ís sout. As jy wil weet wie jy is, kyk na sout en kyk na lig. Dit is wat God van ons gemaak het toe sy Heilige Gees ons nuut gemaak het en aan ons die geloof geskenk het. Nou is jy lig en sout in hierdie wêreld. Hierdie identiteit word ʼn opdrag. Ons moet ons identiteit doelbewus uitleef. Matt. 5:16 sê dit duidelik: “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

Wat is hierdie goeie werke?

 Jesus het dit reeds gesê (Matt. 5:3-9). Die goeie werke begin met jou verhouding tot God: Dat jy weet alles kom van Hom af en jy is afhanklik van Hom, dat jy treur oor die sonde in die wêreld, dat jy sagmoedig is, honger en dors na wat reg is, barmhartig, rein van hart en ʼn vredemaker is. Niemand kan jou miskyk as jy daarna soek om so te leef nie. Jesus sê dat jy salig, gelukkig of geseënd sal wees.

Hoe kan ek wees wat God my gemaak het?

 Ons sou ook kon vra: “Waarin lê my andersheid?” In jou eendersheid met Jesus. 2 Kor. 3:18 sê dit mooi: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Ek is ʼn sout en ʼn lig wanneer ek my laat vervul met God se Gees. Wanneer ek my wil ondergeskik stel aan die leiding van die Gees en myself oorgee sodat die Gees my kan verander en steeds meer en meer soos Christus laat wees. Dan straal Christus se heerlikheid uit my uit.

Dit help dus nie dat ek my bes probeer om sout en lig te wees nie, ek moet my tot beskikking van die Gees stel, sodat Hy my kan vul met Jesus se heerlikheid. Hy moet my meer en meer ʼn lig en sout laat wees. My gebed is dus nie: “Help my vandag, Here, dat ek lig en sout kan wees” nie. My gebed is: “Ek bied U hart en hande as gewillige offerhande, al wat ek is en het – Here ek is u gewillige instrument, gebruik my, wys my wat ek moet sê en doen.” Dan lééf jy, bewus van die Gees in jou, en jy begin luister na sy onderrig, sy troos, sy opdragte. In my gedagtes is ek nie meer alleen aan die probeer om God te verheerlik met my goeie dade nie – en dan vra ek God net om te kom help waar ek nie alleen kan regkom nie. Ek weet nou, die mense wat ek vandag gaan ontmoet is mense in wie God wil werk, Hy is aan die werk. Ek is die sout wat Hy uit die sak haal om te gebruik. Ek is die lamp wat Hy deur sy Gees opsteek om lig te bring in mense se seerkry en donker plekke. Ek moet biddend gereed bly om lig en sout te wees. Biddend my voortdurend tot beskikking van die Gees stel: “Hier is ek Here, stuur my.”

Begenadigdes kan sout en lig wees

 Ons het aan die begin gesê dat Jesus se uitspraak dat ons sout en lig is, ʼn beskrywing van ons identiteit is. Nou, na die uitstorting van die Heilige Gees, weet ons nog beter wat Jesus bedoel het, naamlik dat ons nuut gemaak is om lig en sout te kan wees. Ons weet egter ook dat die Gees wat in ons woon aan elkeen van ons genadegawes gee waardeur ons mekaar en ander kan dien. As Jesus sê jy is sout en jy is lig, dan kan jy weet dat Hy deur sy Gees aan jou die wysheid, krag en vermoë sal gee om die geleenthede wat Hy vir jou skep om sout en lig te wees, te kan benut. Genadegawes is nie net uitsonderlike gawes nie, dit is ook die toerusting wat jy ontvang om byvoorbeeld die regte ding op die regte tyd te kan sê, om iemand se hartseer raak te sien, om dalk net vir iemand te glimlag wat moedeloos is.

Belangrik egter is dat jy jou identiteit ken as bestuurder van God se ryke genade (1 Pet. 4:10). Jy is ʼn begenadigde van die Here, jy is geroep om sy genade uit te deel aan ander. Jy kan ʼn verskil maak, want jy is anders, anders gemaak deur die Gees. Jy is anders want jy ken die God van genade, en jy het sy genade ontvang om uit te deel as gewillige instrument van sy goeie Gees.

Jy vrou, wees sout, wees lig – deel God se genade uit met milde hand onder aanvoering van God se Gees.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top