Hoe wonderlik hoe die Here jou paadjie lei!

Liewe Cobie,

Vandag het ek ook iets op die hart wat ek graag met jou wil deel.
Tien jaar gelede het my paadjie met die PUK (nou NWU) na twaalf wonderlike jare in die Departement Inwoning en Voedseldienste as Gastehuisbestuurder geëindig, en is my kragte weer op ander terreine aangewend. Dikwels het ek gewonder hoe sal my paadjie weer met die PUK (NWU) kruis?

Na ʼn vyftigjarige Hoërskoolreünie gedurende Maart verlede jaar in Nigel, het die idee by my opgekom om dié skool se geskiedenis bietjie na te vors.

Groot was my teleurstelling toe ek verneem dat alle beskikbare argiefmateriaal deur waterskade in die stoorkamer vernietig is. Die besef dat die huidige personeel oor min inligting beskik oor die totstandkoming van die eerste Hoërskool in Nigel aan die begin van 1949, en die skeiding van die Afrikaanse en Engelse leerlinge in 1963 deurdat ʼn nuwe Engelse Hoërskool in gebruik geneem is, het my laat besef dat ek deel was van die laaste matrieks in 1962 voordat die skole geskei het. So hierdie eerste 14 jaar nadat Nigel Hoërskool status verkry het, is verlore en nêrens opgeteken nie. Daar moes iets aan gedoen word.

Die GROOT soektog het begin en inligting en foto’s het hul weg na my gevind. Die eerste Jaarblad wat in 1946 verskyn het is opgespoor in George en die vreugdevure het begin hoog brand. So het ons daarin geslaag om die 7 Jaarblaaie wat in die jare tot en met 1958 verskyn het, in die hande te kry.

Om soveel as moontlik agtergrond te verkry oor daardie jare se skoolaktiwiteite en onderwysers se betrokkenheid en veral met die saamstel van ʼn Jaarblad, het ek begin om opsommings te maak oor die advertensies in die blaaie. Tot my grootste verbasing besef ek toe dat die PUK getrou in elke Jaarblad ʼn advertensie geplaas het. Hoe warm het my hart gevoel om te weet rondom my hoërskooljare was die PUK al deel van my.

Seënwense op jul wonderlike taak om die Vroueblad aan ons te besorg!

Susan du Plessis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *