Hoe kan ons as medegelowiges met mekaar in harmonie saamleef?

Deur Prof. Ben de Klerk

Die vraagsteller het ʼn klompie vrae oor hierdie onderwerp gevra:

  • Hoe gee God leiding dat mense met verskillende persoonlikhede en gawes met mekaar in harmonie kan saamleef?
  • Hoe kan mense wat God op verskillende maniere beleef, mekaar se lewens verryk?
  • Waardeer ons mekaar se verskille?
  • Hoe kan ons in die gemeente, in Bybelstudiegroepe en aktiwiteite van susters ʼn gesindheid openbaar wat mense na Christus trek?

Die Heilige Gees skep en onderhou verhoudinge

 In die Bybel leer ons dat die Heilige Gees in elke gemeente verhoudinge skep en onderhou. Die Gees plaas verskillende soorte mense in een gemeente en skep dan bande tussen almal. Ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees se leiding in die skep van nuwe verhoudinge. Hy bring jou dalk meteens voor iemand met wie jy voorheen nog nie kontak gehad het nie of iemand waarvan jy nie baie gehou het nie. Hy skep dan ʼn band wat jy dalk moet begin bou. Daarvoor doen die Heilige Gees ʼn unieke werk in ons: Hy stort liefde in ons harte uit. Ons kan nie self liefde vir ʼn “moeilike” persoon in ons wakker maak nie, maar die Gees kan. Hy is die Een wat verskillende gawes aan mense met verskillende persoonlikhede gee en Jesus Christus gee aan ons verskillende dienste (of geleenthede) om ons gawes uit te oefen en die Vader gee energie om die gawes in die geleenthede in diens van ander aan te wend.

Ons moet onsself ondersoek of ons nie die Heilige Gees se werk blus deur nie met almal in die gemeente ʼn hartlike verhouding te hê nie.

Beleef God se teenwoordigheid in verhoudinge

 Waar ʼn gemeente en elke lidmaat elke oomblik bewus is dat hulle in die teenwoordigheid van God lewe, is daar sterk bande tussen hulle. As susters weet God is hier by ons, sal hulle nooit onbetrokke op ʼn afstand bly nie en ook nie met mekaar oor nietighede twis nie. Jesus leer in Matt. 25 dat ons so bewus moet wees van sy teenwoordigheid dat ons sal besef ons besoek, versorg en bedien Hom wanneer ons liefdevol en bedagsaam teenoor ons naaste optree.

Ontwikkel daarom waardering vir verskeidenheid en verskille

 Ons is dikwels geneig om te wil hê dat almal dieselfde moet wees, of nog erger dat almal soos ek moet wees. Dan is verskille vir ons baie erg.

Hoe het dit in Jesus se dissipelkring gelyk? Daar was gewone vissermanne en geleerde mense. Daar was mense wat as polities baie links en ander wat as baie regs beskryf kon word. Tog kies Jesus hulle so. Hy kies ʼn vinnige prater soos Petrus en ʼn stil en sterk man soos sy broer Andreas. Daar is ʼn vuurvreter, Simon die Seloot, en Johannes, die apostel van die liefde. Hulle moes as ’n span saam leer en saamwerk. Jesus wys daarmee dat Hy die mag het om mense wat verskil, in ʼn eenheid saam te bind. Dit kan en wil Hy vandag nog doen.

Waarom hierdie verskeidenheid in ʼn eenheid saambind? Dan sien ons die veelkleurige rykdom van sy liefde en sy heerlikheid wat uit alle soorte mense straal. Hy is nie beperk tot een soort mens nie. Ons moet dit dus waardeer dat ons nie almal dieselfde is nie en mekaar ruimte gee om ons gawes en persoonlikhede uit te leef. Dit beteken nie dat ons die sondige trekke in ons en ander se persoonlikhede moet aanvaar nie.

Één fokus hou die verskeidenheid in ʼn eenheid saam

 Hoe het die dissipels dit reggekry om ʼn eenheid te bly al was daar verskille en soms twiste tussen hulle? Hoe kon hulle hul verskille oplos en met mekaar saamwerk? Hulle het op Jesus gefokus. ʼn Keer het hulle selfs gevra: Wie is die grootste onder ons? En: Kan ek aan u regterkant en my broer aan die linkerkant van u aardse troon sit?

Kompetisie en strewe na mag en posisie is vandag nog deel van ons kerklike lewe. Jesus antwoord: Dié een wat dien is die grootste. As almal dien, is almal die grootste. Dié een wat diens lewer aan die geringste van mense, is die grootste. Die geheim vir ʼn gemeente en vir dienswerkers in die gemeente om saam te kan werk en verskille te kan oplos, is om op Jesus en diens aan Hom te fokus. Hy is die Here vir wie almal met blydskap kan dien.

Venstertjie: Die geheim vir ʼn gemeente en vir dienswerkers in die gemeente om saam te kan werk en verskille te kan oplos, is om op Jesus en diens aan Hom te fokus.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top