Deur Prof. Ben de Klerk

In ons gesin was daar in 2016 groot veranderings. Ons oudste was vir die eerste keer uit die huis Universiteit toe. Die ander een gaan vir die eerste keer koshuis toe. Ons het verhuis na ʼn kleiner plek in ʼn ander omgewing. Hoe hanteer mens hierdie veranderings?

Verandering is deel van ons bestaan

 Verandering is deel van ons bestaan. Ons beleef klimaatsverandering, politieke veranderings, finansiële aanpassings en veranderings ten opsigte van ons daaglikse veiligheid. Die Here laat ons baie dikwels oorgange maak. Lekker veranderinge is wanneer ons ons lewe begin deel met die persoon wat ons liefhet, wanneer die eerste baba gebore word, wanneer bevorderinge in die werksomstandighede nuwe uitdagings stel. Daar is ook veranderinge wat ons moeiliker hanteer, soos skielike ernstige siekte van ʼn kind, die dood van ʼn lewensmaat, en dan ook wanneer kinders amper permanent uit die huis moet gaan.

Verandering veroorsaak krisisse

Hierdie moeilik hanteerbare veranderings veroorsaak dikwels krisisse in ons binnekant en in verhoudings. Ons moenie skrik vir ʼn krisis nie, want ons as gelowiges beleef in ʼn krisis die nabyheid van die Here. Ons is afhanklik en voel meteens dat ons in die hande van die Here is en dat niks ons uit die Vader en ons Here Jesus se hand kan ruk nie (Joh. 10:28, 29). ʼn Krisis help ons om tot stilstand te kom en weer te besin oor waar ons nou in ons lewe staan, watter nuwe geleenthede die Here nou vir ons skep en hoe ons ons verhouding met Hom, met ons geliefdes en met mense wat die Here op ons pad bring, kan verdiep.

In die tyd van besinning oor wat die Here met hierdie verandering vir ons leer, bid ons baie meer en verdiep ons gebede. Ons bid meer vir ons kinders wat nou nie meer permanent by ons is nie, want ons helpende hand en liefdevolle oë word nou vervang deur die Here se oë en hande en die oë en hande van mense wat Hy as instrumente gebruik. In die krisis gebeur daar dikwels ʼn verrassing. Ons vriende en medegelowiges sien ons raak en ons ondervind geestelike ondersteuning by hulle.

Verandering bring verdieping

In ons verstand, emosies en optrede behoort ons ons te herposisioneer. Wie is ek noudat die nes leeg is en net ek en my lewensmaat alleen verder die pad stap? Wat is my roeping wat nou in die nuwe omstandighede aanbreek, noudat intense opvoeding heelwat verminder het? My vrae wat ek so deur die dag aan myself vra, kan my lei tot verdieping. Ek kan losbreek uit die greep van groewe waarin ek vir baie jare vasgevang was. Daar is geleentheid om in my herbeplanning opwindende nuwe perspektiewe en optredes te ontdek. Die moontlikheid is daar om beter insig in my verlede, waar die kinders so ʼn groot rol gespeel het, te kry. In plaas van verwyte oor waarby ek nie kon uitkom nie, fokus ek op alles waaroor ek dankbaar kan wees en oor die genade wat aan my gegee is om die Here se kinders vir ʼn kort tydjie so naby aan my kon hê. Die Here gee geleentheid dat daar verdere verdieping kom in my verhouding met my lewensmaat.

Veranderde verhouding met huisverlaters

Wanneer ons kinders tydelik (koshuis) of tydelik/permanent (Universiteit) die huis verlaat, verander ons verhouding tot ʼn mate met hulle. Hulle is steeds geborge. Geborge is om veilig bewaar te word, om skuiling te kry, om vasgedruk te word. Die Vader bewaar ons in sy Vaderhand. Die Seun is altyd dieselfde en daarom ons vaste fokuspunt met Wie ons enige tyd gemeenskap deur die gebed kan hê. Die Heilige Gees hou ons te midde van groot veranderinge staande. Ons kan daarom as God se kinders ons kinders steeds in ons hart geborge hou. Ons behoort hulle te vertrou nadat ons hulle in die hande van die Here oorgegee het. Kommunikasie met hulle is baie belangrik. In die kommunikasie behoort ons bedag te wees dat hulle ook krisisse in die verandering beleef en dalk ’n ma of pa sal gebruik om hulle angs en frustrasie met die nuwe omgewing te bekla. Wees self rustig in gesprekke met hulle.

Laat God jou verander

 Wanneer die Here in Romeine 12 ons leer om onsself uit dankbaarheid, met alles wat ons het te offer aan God, is een van die eerste opdragte dat Hy ons moet verander deur ons denke te vernuwe. Die verandering wat die Here bewerk, word ʼn metamorfose genoem, soos ʼn wurmpie in ʼn skoenlapper verander, ʼn baie radikale verandering: ʼn Verandering na Christus se beeld. Dit gebeur as ons anders oor God, ons kinders en onsself dink; dink soos die Here ons leer.

 

 

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top