Deur Prof. Ben de Klerk

Ons moet binne ʼn paar maande afskeid neem van ons kind. Sy gaan universiteit toe en daarmee eintlik finaal uit die huis. Hoe moet ons die afskeid hanteer?

Die vraag gaan nie oor al die voorbereidings wat getref moet word nie, maar eintlik oor ʼn soort afskeid na baie jare van saamleef onder dieselfde dak. Dit is die eerste tree na ʼn selfstandige lewe en daarom ʼn belangrike aanvanklike afskeid wat ons in ons binneste goed moet hanteer. Omdat daar by ouers en kind gemengde gevoelens is van opgewondenheid, onsekerheid en seker ook genoeg spanning, is ʼn gelowige benadering van die afskeid baie belangrik. Daar sal ook nog verdere fases van afskeid wees, soos die lewe na die universiteit en wanneer sy na die huwelik self “huis opsit”.

Afskeid is om aan God toe te vertrou

 In die Bybel is daar ʼn wonderlike riglyn uit die geskiedenis waar Paulus van die ouderlinge van Efese daar op die strand afskeid neem. Hy gaan hulle waarskynlik nooit weer sien nie en hulle het in die meer as twee jaar wat hy onder hulle gewerk het, aan hom vasgegroei. Hy praat met hulle soos ʼn pa met sy kinders om ʼn sterfbed. Hy wil graag sy lewenstaak elders gaan klaarmaak en daarom die afskeid. Sy lewenstaak beskryf hy: “…om die evangelie van God se genade te gaan verkondig” (Hand. 20:24). Op die strand, waar hulle gekniel en gebid, gehuil en mekaar omhels het, sê Paulus vir hulle: “Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die Woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat Hy as erfdeel aan al die gelowiges belowe het” (Hand. 20:32). Wat ʼn afskeidswoord! Ons kan dit nasê wanneer ons kind na skool vir opleiding vertrek.

Afskeid is om aan sy woord van genade toe te vertrou

 Ons is deur die werk van Christus en sy Gees aan God toevertrou, in God se Vaderarms geplaas. God is Almagtig in sy vashou, Alwys as Hy ons soms blootstelling aan pyn gee en vol liefde as Hy ons in alles koester en dra na ons bestemming. Hoe word ons so aan God toevertrou? Hoe word ons in sy arms geplaas? Deur die liefde en genade waarmee Christus uit sy Vader se arms gehaal is om ons aan God daarin te plaas. Paulus vertrou die ouderlinge aan God toe deur die Woord van sy genade. Die Woord van genade herinner, bewerk en verseker ons dat ons in God se arms geplaas en aan Hom toevertrou is.

Die woord van genade werk kragtig

 Ouers kan biddende hierdie afskeidswoorde vir hulle kind sê wat gedeeltelik of heeltemal die huis verlaat. Ons vertrou jou toe aan God en aan die woord van genade. Die woord van genade is die blye boodskap wat elke dag met ons kind kan praat. Hierdie evangelie het geweldige krag, meer krag as ʼn bom of lewendige elektrisiteit. So kragtig is die evangelie van genade dat dit magtig is om elke jongmens verder in die geloof en lewenswyse op te bou. Hoekom is die evangelie so kragtig? Omdat dit woorde is wat uit die mond van die Magtige God se Gees kom. Die woorde kan nuwe lewe skep en die woorde kan valse en skynheilige harte doodmaak. Ons kan ons kind toevertrou aan die evangelie, die goeie nuus. Hierdie goeie nuus van genade kan ons kind geestelik sterk maak om die regte besluite te neem en om ʼn blymoedige invloed op ander te hê. Die evangelie van genade kan ons kind so voortdurend en al meer verander dat haar vriende en almal met wie sy in aanraking kom Christus se gesindheid in haar kan sien, dat hulle deur haar woorde Christus se woorde kan hoor en in haar manier van doen, iets van sy groot versoeningswerk kan sien. Die evangelie van genade werk kragtig!

Dit is ʼn troos en vreugde om jou kind aan God en aan die woord van sy genade toe te vertrou. Dit is genade dat die Here hierdie kind vir soveel jare aan ons toevertrou het en genade om haar nou te laat voortgaan, voortbeweeg, oorgee aan sy beskerming. Genade is om onverdiend en verrassend dit te ontvang wat ons nooit self kan bewerk of verdien nie. Genade, is onbeskryflik groot, omvattend in betekenis.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top