’n Vrou in gebed deur Priscilla Shirer

boek

As jy die vorige twee uitgawes se resensies onthou, sal jy seker wonder hoekom ek steeds met die boeke rondom die fliek War Room besig is. Ek wou aanvanklik al drie boeke in een uitgawe bespreek, maar elke boek  het sy eie meriete.

Priscilla Shirer skryf lewendig en oortuigend en baie persoonlik. Sy het my geleer hoe om werklik in detail vir iemand of iets te bid deur baie prakties na die Here se beloftes te kyk en my in gebed daarop te beroep. Nie meer: Here, wees asseblief met X wat so swaar kry noudat sy haar werk verloor het nie. Eerder: Here, gee asseblief dat X duidelik sal beleef dat U almagtig is, en verseker sal weet dat U haar liefhet soos ’n pa sy oogappel-dogter. U is besig met ’n plan wat haar nader aan U sal bring. Versterk haar sodat sy vertrouend en nuuskierig oor U plan sal werk soek. Gebruik haar om almal om haar te wys hoe vertroue in U kan lyk. So ’n gebed gee my dan ook ‘n baie duideliker idee van hoedat ek X kan ondersteun en help. Niks meer van ’n vae, algemene: “Ek bid vir jou”, en dan voel dit vir my ek praat nie regtig die waarheid nie. Dis die soort gebede wat die Here gebruik om my wil so te verander dat ek wil wat Hy wil.

Priscilla maak ook die leser se oë oop vir die feit dat ons in ’n oorlog gewikkel is teen ’n baie sluwe vyand. Jesus sê vir Petrus dat die Satan daarop aangedring het om sy dissipels soos koring te sif, maar dat Hy vir Petrus gebid het dat sy geloof hom nie begewe nie (Luk. 22:31,32) Net so herinner Paulus die gelowiges:  “Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar alte goed” (2 Kor. 2:11). Ek hoor in die boek eggo’s van  C S Lewis se Screwtape Letters  waarin hy heel vermaaklik briewe van die duiwel aan sy nefie verwoord oor hoe om sy onderduimse verwoestingswerk te doen. Priscilla gebruik dieselfde tegniek om te wys hoe die duiwel waarskynlik oor spesifieke aanvalsplanne teen gelowiges se swakpunte sal redeneer.

Satan gee heel eerste aandag daaraan om jou passie en dryf te laat verlep. Siekte en teleurstelling en daaglikse sleur vreet ’n mens se energie op, maar moenie die duiwel se sabotasie hierin geringskat nie. Bid dus dat die Here jou weer jou passie sal teruggee tot sy eer.

Net so werk die duiwel baie hard daaraan om jou fokus weg te lok van wat die Here se wil werklik is. Verder kla hy jou voortdurend aan sodat jy jou identiteit as geliefde kind van God wie se sonde vergewe is, vergeet. Ons lewens word volgeprop met onnodige druk, skuldgevoelens, vrese, konflik en bitterheid.

Hoofstuk vir hoofstuk word die probleme bespreek waarmee ons elke dag worstel. Alles is nie net die duiwel se skuld nie, en dis ook glad nie wat die skrywer probeer sê nie. Sy gee praktiese en Skriftuurlike raad om elke aspek van ‘n mens se lewe deur gebed te laat vernuwe sodat ’n mens al nader aan ons Here en al meer in sy teenwoordigheid kan leef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *