’n Vrou in gebed deur Priscilla Shirer

boek

As jy die vorige twee uitgawes se resensies onthou, sal jy seker wonder hoekom ek steeds met die boeke rondom die fliek War Room besig is. Ek wou aanvanklik al drie boeke in een uitgawe bespreek, maar elke boek  het sy eie meriete.

Priscilla Shirer skryf lewendig en oortuigend en baie persoonlik. Sy het my geleer hoe om werklik in detail vir iemand of iets te bid deur baie prakties na die Here se beloftes te kyk en my in gebed daarop te beroep. Nie meer: Here, wees asseblief met X wat so swaar kry noudat sy haar werk verloor het nie. Eerder: Here, gee asseblief dat X duidelik sal beleef dat U almagtig is, en verseker sal weet dat U haar liefhet soos ’n pa sy oogappel-dogter. U is besig met ’n plan wat haar nader aan U sal bring. Versterk haar sodat sy vertrouend en nuuskierig oor U plan sal werk soek. Gebruik haar om almal om haar te wys hoe vertroue in U kan lyk. So ’n gebed gee my dan ook ‘n baie duideliker idee van hoedat ek X kan ondersteun en help. Niks meer van ’n vae, algemene: “Ek bid vir jou”, en dan voel dit vir my ek praat nie regtig die waarheid nie. Dis die soort gebede wat die Here gebruik om my wil so te verander dat ek wil wat Hy wil.

Priscilla maak ook die leser se oë oop vir die feit dat ons in ’n oorlog gewikkel is teen ’n baie sluwe vyand. Jesus sê vir Petrus dat die Satan daarop aangedring het om sy dissipels soos koring te sif, maar dat Hy vir Petrus gebid het dat sy geloof hom nie begewe nie (Luk. 22:31,32) Net so herinner Paulus die gelowiges:  “Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar alte goed” (2 Kor. 2:11). Ek hoor in die boek eggo’s van  C S Lewis se Screwtape Letters  waarin hy heel vermaaklik briewe van die duiwel aan sy nefie verwoord oor hoe om sy onderduimse verwoestingswerk te doen. Priscilla gebruik dieselfde tegniek om te wys hoe die duiwel waarskynlik oor spesifieke aanvalsplanne teen gelowiges se swakpunte sal redeneer.

Satan gee heel eerste aandag daaraan om jou passie en dryf te laat verlep. Siekte en teleurstelling en daaglikse sleur vreet ’n mens se energie op, maar moenie die duiwel se sabotasie hierin geringskat nie. Bid dus dat die Here jou weer jou passie sal teruggee tot sy eer.

Net so werk die duiwel baie hard daaraan om jou fokus weg te lok van wat die Here se wil werklik is. Verder kla hy jou voortdurend aan sodat jy jou identiteit as geliefde kind van God wie se sonde vergewe is, vergeet. Ons lewens word volgeprop met onnodige druk, skuldgevoelens, vrese, konflik en bitterheid.

Hoofstuk vir hoofstuk word die probleme bespreek waarmee ons elke dag worstel. Alles is nie net die duiwel se skuld nie, en dis ook glad nie wat die skrywer probeer sê nie. Sy gee praktiese en Skriftuurlike raad om elke aspek van ‘n mens se lewe deur gebed te laat vernuwe sodat ’n mens al nader aan ons Here en al meer in sy teenwoordigheid kan leef.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Cobie Steyn
Cobie Steyn
Ek bly op Lydenburg, is getroud met Abel Steyn, wat predikant is van die Gereformeerde Kerk Lydenburg. Ons het 3 kinders (1 dogter en 2 seuns) wat almal al groot en uit die huis uit is. Ek het onder redakteurs Ansie du Plessis en Mariana Venter begin artikels skryf. Sedert Mei 2009 is ek redakteur van die blad. Dit is vir my ʼn voorreg om die blad so saam te stel dat die inhoud sal bydra tot geestelike verryking en geloofsgroei vir vrouens. Opgeleide onderwyseres in Afrikaans en Engels (min skoolgehou); 9 liefdesverhale by Lapa gepubliseer. Beroep tans: Voltydse PA vir blinde predikant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top